Fotó: Magyar utcai Óvoda

Fotó: Magyar utcai Óvoda

Intézményünk tágas, világos, esztétikusan berendezett csoportszobákkal, árnyas, szép nagy udvarral, nyugodt környezetben várja a gyermekeket.

Csoportszobáink berendezése, felszereltsége a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik. Nagy gondot fordítunk arra, hogy megfelelő minőségű, korszerű és sokoldalúan fejlesztő játékeszközök segítsék testi- és értelmi fejlődésüket.

Három csoporttal és optimális gyereklétszámmal óvodánk derűs, családias hangulatú, ami megteremti feltételeit az egyéni bánásmódnak, a differenciált fejlesztésnek.

Nevelőmunkánkat heti rendszerességgel logopédus és fejlesztő pedagógus segíti.

A gyermekek mozgásigényének kielégítését sokfajta udvari játék, mozgásfejlesztő és ügyesítő sporteszköz biztosítja.

A szülők igényei szerint szervezünk úszás-, jégkorcsolya-, görkorcsolya- és néptáncoktatást. Sokat sétálunk, kirándulunk, részt veszünk sportrendezvényeken.

Egészségük védelmét a rendszeres mozgáson, a víz, napfény, levegő edző hatásán túl az egészséges táplálkozásra figyelve, vitaminnapok beiktatásával is biztosítjuk.

Nevelési gyakorlatunk kiemelt feladatai:

  • Az egészséges életmódra nevelés
  • A környezet tevékeny megismerése, felfedezése, a környezet és természetvédő szemlélet  kialakítása (Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda címmel is rendelkezünk).
  • A komplex esztétikai nevelés, a mindennapi élet, a természet és a művészetek esztétikájának összekapcsolásával.

Ünnepeink, jeles napjaink a hagyományok ápolását, az érzelmi nevelést, az összetartozás érzését erősítik és átszövik egész nevelési évünket.

Óvodánk sajátos hagyományai: Őszi családi nap, Kerékpárverseny, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak-fák Napja.

Hétköznapjainkat változatos programok színesítik: bábszínházi előadások, színházi-, és bűvész előadások, kiállítás-, könyvtár-, múzeumlátogatás, múzeumpedagógiai foglalkozások, szimfonikus hangversenyek, kisebb-nagyobb kirándulások.

Programunk kiemelt nevelési elvei:

  • Az érzelmi biztonság megteremtése a gyermekek számára szeretettel, elfogadással, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, derűs, nyugodt óvodai légkör biztosításával.
  • A folyamatos játék, élmények, sokoldalú közvetlen tapasztalatszerzés biztosítása, amiben természetes módon valósul meg a gyermeki kíváncsiságra épülő tanulás.
  • A szülőkkel való közvetlen, kölcsönös  bizalmon alapuló, nevelőpartneri viszony kialakítása.
  • A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, az egyéni képességek kibontakoztatásával, a pozitív ÉN-kép kialakításával, az erkölcsi, esztétikai, intellektuális érzelmek kibontakoztatásával.
  • Az élményekben gazdag óvodásévek után gyermekeink olyan képességek és tudás birtokába jutnak, ami alkalmassá teszi őket a sikeres iskolai életre.

Várjuk az érdeklődő családokat az egészséghetünk második napján, április 5-én, 10.00 órától, hogy akadálypályánkat kipróbálják és egy kicsit velünk mozogjanak.

Április 11-én 17.00 órától tájékoztató szülői értekezletet tartunk minden kedves érdeklődő szülőnek.

Március 9-től május 31-ig, előre egyeztetett időpontban minden szülő és gyermeke 10.30-11.30-ig bepillanthat óvodánk életébe, mindennapjaiba.

Március 16-án 16.00 órától játszódélutánt tartunk a leendő óvodásoknak és a szüleiknek.

A Magyar utcai óvoda dolgozói
Szőregi Regélő, 2016. március

Borítókép: Fotó: Magyar utcai Óvoda