A 8. b osztály részvételével valósult meg a pályázat.

Röviden felelevenítésre kerültek az első világháborúról tanult ismeretek. Az ismétlést követően, egyéni kutatómunkát kértem a diákoktól, akik otthon, nagyszülőktől gyűjtöttek információkat. Szinte nem volt olyan tanuló, akinek családja így vagy úgy ne lett volna érintett ebben a XX. századi borzalmas történetben.

A személyes elbeszélések után megnéztük a filmeket. Egy-egy megtekintése előtt megbeszéltük, miről fognak fontos tudnivalókat látni és hallani. Kérdéseket és megfigyelési szempontokat adtam meg, melyeket a videók után megválaszoltak a gyerekek.

A feldolgozás negyedik fázisában pedig kitöltésre került a teszt, melynek megoldása páros munkában történt. A padtársak felidézhették a megoldás közben az otthon, történelem órán és a filmekben megszerzett ismereteket.

Tanítványaimat az adott témakörökben igyekszem kellő mértékben érzékennyé tenni a téma iránt. Évről- évre azt tapasztalom, hogy a tanulók rendkívüli módon várják a világháborúk témakörét, mert az „olyan izgalmas”. Valójában a számítógépes világunkban, ahol a virtuális háborúkban újabb és újabb életet kaphatnak, torzkép alakul ki bennük, ezekkel a borzalmakkal szemben.

Pedagógusként nem csupán akkor érek el eredményt, ha a tényanyagot megtanítom és ennek elsajátítását ellenőrzöm, hanem ha a sorok, évszámok és számadatok mögötti borzalmakat is láttatni tudom. A tananyagok végére elcsendesednek az osztályok és ha a múlt hibáiból a jövő generáció tanul, már megérte a befektetett energia.

Ehhez kiválóan hozzájárult az Önök pályázata.

Köszönjük, hogy részt vehettünk rajta!

Bondárné Tóth Villő, történelem tanár
Szőregi Regélő, 2021. február