A „Péterné Aranka Alapítvány” a szőregi iskola egyik alapítványa, mely a szőregi iskolában tanuló hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek támogatására hozta létre az alapító Dr. Péter László Szeged város díszpolgára, irodalomtörténész. Sajnálatos elhalálozása után, az alapítói jogok gyakorlója, Dr. Lakatos Lajos ny. ügyvéd úr lett. Javaslatára és a kuratórium tagjainak kezdeményezésére bővültek az alapítványi célok. A kuratórium támogatását adta/adhatta minden év elején Aranka napon, emlékezve Dr. Péter László kiváló tanító és pedagógus feleségére, Aranka nénire.

Eddigi cél volt: „a szőregi általános iskola rászoruló, kiváló képességű tanulói továbbtanulásának támogatása”.

Amivel most bővült: „tehetséges tanulók versenyeztetésének támogatása országos 1-6. helyezés, illetve megyei 1-3. helyezés esetén”.

A kuratórium elnöke: Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna Erzsébet. A kuratórium tagjai: Bányainé Seprenyi Gabriella és Hegedűs György.

Tájékoztatás az alapítvány vagyonáról, ami 4.146.192,-Ft 2021. augusztus végi banki kivonat szerint.

Ebben az évben kifizetésre került 2 fő elballagó nyolcadikos tanuló 100-100 ezer forinttal történő támogatása, illetve 100 ezer forint támogatást fizetettek be az alapítvány számlájára.

Tisztelt Szőregiek, barátaik, ismerőseik, az alapítvány tudja fogadni az 1 %-ot, tisztelettel kérjük, hogy támogassák alapítványunkat és ezzel a szőreg iskola hátrányos helyzetű és tehetséges tanulóit!

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, kuratórium elnöke
Szőregi Regélő, 2021. október