A „nép tanítója”, dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka példaként szolgálhat a mai pedagógusok számára. Kedvessége, munkássága, gyermekszeretete kiemelte őt pályatársai közül. 2005-ben hosszú betegség után hunyt el.

Szegény sorsból küzdötte fel magát. Édesanyja számos alkalommal elmondta: sok krumpli-paprikást kellett megenniük, hogy taníttathassák őt és testvéreit. Már gyermekként babáival és az utca csöppségeivel játszott tanítósat. Leánylíceumba kerülésekor tagja lett az irodalmi szakkörnek, és verselemzésekben is jeleskedett. Ady Endre költészetét nagy hozzáértéssel elemezte.

Harmóniumozott, zongorázott, majd 1946-ban népiskolai tanítói oklevelet szerzett.

„Újszőregen kaptam állást. Negyedik osztály volt 50-60 diákkal. Olajos padló, szenes kályha, ilyenek voltak a körülmények. A gyerekek nagyon szegények voltak, de szerettük egymást.

Színdarabokat tanultunk, és kirándulni jártunk. A tanári munkámhoz hozzátartozott a kócos fejek fésülése, és hogy mosakodásra bírjam a nebulókat.”

Ezután került a szőregi Fabó iskolába, ahol elsős fiú osztályt oktatott és nevelt. Folyamatosan képezte magát. 1951-ben beiratkozott a pedagógiai főiskolára magyar-történelem szakra, majd 1964-ben a szegedi egyetemre. 1954-ben általános iskolai, 1967-ben középiskolai tanári diplomát vett át.

Nyugállományba menetele után a következő év szeptemberében fájdalmas szívvel, könnyes szemmel nézte az iskolába vonuló diákokat.

Egykori kollégái és tanítványai emlékezetében úgy maradt meg, mint egy nagyon aranyos, mosolygós, kedves, segítőkész tanítónő, aki szakmailag és emberileg is kiváló, igazi pedagógus volt.

A szőregi és szegedi évek gyakorlatából fogalmazta meg tanári hitvallását, amely útmutató lehet minden pedagógus számára:

A gyereket szeretni kell! Fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket!

A mai tanulók számára örökérvényű üzenete:

Szeressétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat! A társadalmi élet szabályait mindig tartsátok be; olvassatok, és tudatosan készüljetek a felnőtt életre!

Az egykori kiváló pedagógus, Aranka néni emlékére alapítványt hozott létre férje, dr. Péter László irodalomtörténész professzor, Szeged díszpolgára, aki 2019. július 28-án hunyt el. Minden évben Aranka napon anyagi támogatást kap a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola egy vagy két végzős tanulója, akik kiemelkedő eredménnyel zárják tanulmányaikat. Ezzel a nemes gesztussal megkönnyebbítve egy-két jó képességű diák továbbtanulását.

A Péterné Aranka Alapítvány elnöke, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatónője, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna köszöntő beszédével kezdődött az emlékezés, amely mindig Aranka névnapon kerül megrendezésre. A műsorban szerepeltek: Kedves Hanna Róza, Székely Nikolett, Székely Petra 2.a; Farkas Anna, Farkas Nóra, Hevesi Linett, Hevesi Zoé, Kiss Jázmin, Székely Noémi 6.a és Ujhelyi Enikő 8.a osztályos tanulók.

Felkészítő tanárok és kuratóriumi tagok: Bányainé Seprenyi Gabriella és Hegedűs György.

Immár 16. alkalommal, a 2005-2006-os tanév óta kerül sor a támogatás kiosztására. Eddig az iskola 24 volt tanulója részesült e támogatásban. A Péterné Aranka Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a 2020-2021-es tanév támogatottjai Vörös Izabella 8.a és Horváth Marcell 8.b osztályos tanulók. Osztályfőnökeik, Hegedűs György és Bondárné Tóth Villő méltatták tanítványaikat és iskolai munkájukat.

Izabella a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium pedagógia szakán, Marcell az SZTE Gyakorló Gimnázium emelt szintű matematika és fizika szakán szeretne továbbtanulni.

Aranka néni testvére, dr. Lakatos Lajos emlékezett meg szeretett nővéréről, majd a kuratórium elnökével, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsannával együtt átadták a Péterné Aranka Alapítvány idei díjazottjainak az anyagi támogatást.

A közös fényképezés után egy kötetlen társalgásra került sor az idei díjazottakkal és szüleikkel.

Gratulálunk az idei támogatottaknak, Izabellának és Marcellnek, és kívánunk nekik jó egészséget és sok sikert további tanulmányaikhoz!

Hegedűs György
Szőregi Regélő, 2021. március

Borítókép: Fotó: Kossuth Lajos Iskola