A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolában is már csak néhány nap és ismét becsöngetnek.

Kollégáimmal nagy várakozással várjuk tanítványainkat, új diákjainkat, akik száma a nyáron tovább emelkedett, az amúgy is igen magas két első osztályunk mellett. Természetesen kíváncsian várjuk a régi tanítványainkat is, ki mennyit változott a nyáron, nőtt, okosodott, fejlődött.

A nyáron, iskolánkban történtek esztétikai, célszerűségi átalakítások, fejlesztések, melyek megvalósulását e lap hasábjain keresztül is köszönöm működtetőnknek, az NGSZ-nek, és Rózsavölgyi József képviselő úrnak. Az ebédlőt kibővítették, most már egyszerre 76 fő diák tud ebédelni a korábbi 50 fővel szemben. A földszinti vizesblokkjaink pedig soha nem látott modernizálással nem is európaiak, hanem világszínvonalúak lettek. Most már rajtunk múlik, hogy nagyon sokáig gyönyörködhessünk bennük. Mindenkit kérek értékeink, iskolánk megóvására.

Engedjék meg, hogy iskolánk tanulói, dolgozói nevében ez újság hasábjain keresztül köszönjem meg mindazon szülők, támogató partnereink munkáját, akik évek óta támogatják, segítik intézményünket a fejlődés, korszerűsítés folyamatában, a jobb nevelő-oktató munka biztosításáért tett törekvéseiket. Ennek eredményeképpen a 2. b osztályban szülői támogatással került beszerelésre egy új interaktív tábla teljes felszereltséggel.

Kívánom, hogy a gyerekek mindennapi munkájukban, tanulásukban kamatozódjon ez. A 2014/2015 tanév nyitásával kívánok mindenkinek (kollégáimnak, tanítványainknak, szüleiknek, az intézményben dolgozó összes dolgozónak, támogató együttműködő partnereinknek) megújult célkitűzéseket, a jól bevált gondolatok, tettek továbbvitelét, támogatásukat céljaink, feladataink megvalósításhoz, jó egészséget és sok-sok sikert, kiemelkedő együttműködést a nevelő-oktató munkánk eredményes végzéséhez.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, igazgató