„Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya …
Becsüld meg, erősödj meg benne, mert ha többre akarsz menni, csak erre
építhetsz.”
(Kodály Zoltán)

Intézményünk nevelési célkitűzései között szerepel lakóhelyünk megismerése, az értékek ápolása. A Kossuth 7 napjai ezt hivatottak felvállalni: Tanítványaink ismerjék meg Szőreg város-rész, lakóhelyünk értékeit, Szőreg történelmét, az itt élő és itt élt neves személyeket, munkásságukat.

Az egyik napon ellátogattunk a Római katolikus templomba, a Görögkeleti szerb templomba, az Árpád kori templomromhoz, a Hősök téri emlékműhöz, Kálmány Lajos emléktáblájához, a Szent Katalin szoborhoz, a Teknősbékás fiú szoborhoz, az Emlékkeresztekhez, a Szőregi fiókkönyvtárba, a Szőregi „Bányába” Alessandro Monti parkhoz. Köszönjük Dr. Gruber László plébános úrnak, Pavle Kaplan esperes úrnak, Rózsavölgyi József képviselő úrnak a sok-sok segítséget, támogatást és lehetőségeket.

Köszönöm Dr. Péter László egyetemi tanár úrnak, irodalomtörténésznek, hogy a gyerekeknek Kálmány Lajos munkásságáról tartott előadást, hogy ellátogatott iskolánkba, a gyerekek tudását gyarapította, az iskolánknak felajánlotta könyveit.

Köszönöm Fráter Györgynek a Magyar Rózsatermesztők Egyesülete elnökének a rózsáról tartott ismertető előadást tanítványainknak.

A másik napon Szőreg neves személyiségei (Dr. Péter László, Vajda Attila, Kálmány Lajos, Joe Bugner) után „búvárkodtak” a könyvtárban, az interneten, életműveikről, munkásságukról. Vajda Attila Szőreg olimpiai bajnoka tartott élménybeszámolót.

Ezúton szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik előadásaikkal, idegenvezetésükkel segítették a programok sikeres megvalósulását.

A Kossuth esten a már megszokott magas színvonalú előadásokat, gyermekprodukciókat hallhattuk, láthattuk nagy örömünkre. Köszönöm a felkészítő tanárok, pedagógusok, szülők segítő, támogató munkáját. Köszönöm az est háziasszonyainak, Keresztesné Halász Katalinnak, Tarjánné Kádár Piroskának a szervezést és lebonyolítást.

Külön öröm volt ezen az estén két – már nyugdíjban lévő – pedagógus kollégánknak: Bérczi Barnabásnénak Magdikának, és Káity Károlyné Katikának adhattam át kiemelkedő és hűséges életpályájukért a „Pedagógus Szolgálatért” emlékérmet.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Szőregi Regélő, 2011. június