A szőregi Kossuth Lajos Iskolában, sajnos az idei nyáron nem történtek fejlesztések, beruházások.

A fejlesztések 2009 júniusában kezdődtek, a NFŰ Iskolafelújítási programjának keretében sikerült egy korszerű, minden igénynek megfelelő XXI. századi iskolát kialakítani.

2010 nyarán „A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK” – pályázat keretében az udvarunkat lakhatóvá, használhatóvá tettük szülők, helyi szponzorok segítségével: játszóudvart alakítottunk ki az alsó tagozatos gyerekeink számára, díszburkolatot raktunk le, kaput, kerítést cseréltünk, a tornaterem a főépülethez hasonló külső dizájnt kapott.

2011 júniusában, sportpályánk teljesen megújult gumiburkolatot kapott és a teljes világítást korszerűsítették.

2011 nyarán, TIOP pályázati projekten keresztül megtörtént iskolánkban az „Informatikai infrastrukturális fejlesztés”, aminek keretében intézményünkbe 7 db interaktív táblát, hozzátartozó projektort, és 36 db új számítógépet szereltek be.

2012 évben a számítástechnikai termekbe Rózsavölgyi József képviselő úr által felajánlott klíma tette komfortossá a nevelő-oktató munkát. Kerékpártárolókat kaptunk a biztonságos és korszerű tároláshoz, az iskola előtti balesetveszélyes járda kapott díszburkolatot.

2013 évben nem történtek beruházások, fejlesztések. Viszont azáltal, hogy 2013 januárjától az NGSZ lett a működtetőnk, lett újra portásunk és a napi működéshez szükséges kisebb-nagyobb problémáinkat azonnal megoldják. E lap hasábjain keresztül is köszönöm Kardos Kálmán igazgató úrnak és munkatársainak.

Engedjék meg, hogy iskolánk tanulói, dolgozói nevében ez újság hasábjain keresztül köszönjem meg mindazok munkáját, akik évek óta támogatják, segítik intézményünket a fejlődés, korszerűsítés folyamatában, a jobb nevelő-oktató munka biztosításáért tett törekvéseiket.

A 2013/2014 tanév nyitásával kívánok mindenkinek (kollégáimnak, tanítványainknak, szüleinknek, az intézményben dolgozó összes dolgozónak) megújult célkitűzéseket, a jól bevált gondolatok, tettek továbbvitelét, támogatásukat céljaink, feladataink megvalósításhoz, jó egészséget és sok-sok sikert nevelő-oktató munkánk eredményes végzéséhez.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, igazgató, Szőregi Regélő 2013. szeptember