Köszönöm szépen a felkérést, a lehetőséget arra, hogy néhány gondolat erejéig bemutatkozhatom a szőregi és környékbeli lakosok számára.

Bartókné Gyöngyösi Andrea vagyok, hivatásom szerint tanító. Pedagógus diplomámat Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskola hallgatójaként szereztem meg 1990-ben.

Pedagógiai pályámat egy év könyvtárban eltöltött munka után nyílt lehetőségem elkezdeni Szegeden, a Gutenberg János Általános Iskolában tanító és könyvtáros munkakörben. Fiatal, kezdő pedagógusként nagy kihívásnak tartottam, de örömmel töltött el a feladat. Az iskola vezetése és a kollégák biztosítottak szakmai támogatásukról, én pedig igyekeztem maximálisan megfelelni az elvárásoknak. A szakértők elismerése és biztatása szintén óriási lendületet adott a folytatáshoz.

Munkámat a gyermekvállalás miatt szakítottam meg, mely következtében kicsit más személyiséggé formálódtam, hiszen szülő oldaláról is láttam a gyermeknevelés örömeit, nehézségeit. Férjem munkája miatt Spanyolországba költöztünk, ahol a kultúra, a nyelv elsajátításán túl nagyon sok pedagógiai tapasztalattal lettem gazdagabb, melyeket igyekeztem beépíteni a pedagógiai gyakorlatomba.

2004 az állandóságot és a szakmai munka kibontakoztatását hozta az életembe. A Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezetőjének bizalmát élvezve pályafutásomat első osztály indításával folytathattam. Nagyon motiváltan álltam a munkához. Aktualizáltam az ismereteimet, tudásomat, vállaltam a kihívásokat. A módszertani megújulás olyan sikereket hozott számomra, amelyek által újabb lendületet kaptam és a mai napig élvezettel készülök a tanítási óráimra.

Több ízben vettem részt szakmai konferencián, továbbképzésen. Hatásuknak köszönhetően elismeréseket kaptam, amik pozitívan segítették pályámat. 2014-ben az elsők között minősítették pedagógiai tevékenységemet, jelenleg Pedagógus II. fokozatban vagyok. A portfóliómat lelkesedéssel írtam meg, hittem abban, hogy minden pedagógusnak szüksége van a tudása rendszerezésére, egy újfajta szemléletmód kialakítására, ami segít az újszerű pedagógiai folyamatok megismerésében, gyakorlásában. Szakmai fejlődésemet a Gyermekintézmények szakmai fejlesztése,

Kompetenciaalapú nevelés és oktatás szakembere valamint Közoktatásvezetői szakvizsgák megszerzésével biztosítottam.

Tanítási tapasztalataim, módszereim átadására, több esetben is lehetőségem volt, mert a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanító szakos hallgatói közül többen is tanítási gyakorlatra jelentkeztek intézményünknél. Ennek a feladatnak az újszerűsége is lehetőséget teremtett a szakmai és módszertani fejlődésemre.

Tanítóként a legnagyobb siker számomra diákjaim sikere, akiket hozzásegítettem ahhoz, hogy megtanuljanak önállóan tanulni, fejlődjenek tanulási kompetenciáik, hogy tanulmányi versenyeken eredményesen megmutathassák tudásukat, hogy felvételt nyerjenek az általuk választott középiskolába, s jó szakemberré válhassanak az élet bármely területén. Azt is sikernek tartom, ha „csak” a tanítási órákra szívesen visszagondoló diákokká váltak, akiknek néhány – általam rendkívül fontos – nevelési elvet tovább tudtam adni, mint a tisztelet, következetesség, kitartás, elfogadás, a munka megbecsülése.

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” (Carl William Buehner).

2016-tól az alsó tagozat munkaközösség-vezetői feladatait láttam el. A rám bízott feladatok elvégzésével segítettem az iskola arculatának kialakulását, az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeinek áthidalását a gyermekek személyiségének kibontakoztatását.

Az elmúlt több mint 30 évem alatt mindig volt rövid és hosszabb távú tervem, ezek a tervek és célok motiváltak. A kitűzött célok segítettek az életutam, vágyaim megvalósításában. Úgy érzem, nem állhatok meg, csak más célokat, feladatokat is vállalnom kell, melyek a tapasztalataim átadását célozzák meg és intézményi szinten is folyamatosságot biztosítanak. Az utóbbi években egyre többen ösztönöztek, bátorítottak a környezetemben, hogy vállaljam el egy iskola vezetését. Úgy gondoltam, hogy megszerzem a feladat ellátásához szükséges szakvizsgát és majd annak tükrében hozok döntést. Lelkesen, motiváltan végeztem el az iskolát és ennek hatására vágtam bele a nagy munkába. A Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézmény-vezetői állását pályáztam meg, melyet elnyertem. Továbbra is sok bátorítást és segítséget kapok immár a munkatársaimtól, szülőktől is, mely alapján igyekszem a helyi közösségbe minél hamarabb beilleszkedni, megismerni a kultúra és az összetartó erő sajátosságait. Ehhez kérem a szülői és támogató közösség további segítségét.

Bartókné Gyöngyösi Andrea
Szőregi Regélő, 2021. október