Egy iskola életében sok fontos nap és ünnepnap van, de ezek közül is kiemelkedik a ballagás és az évzáró. Ünnepségeinket megtisztelte dr. Ujhelyi István, aki a Pro Bono Publico díjat közösségi munkájáért Gubik Lili 8.a osztályos és Rácz-Komlósi Zénó 8.b osztályos tanulóknak adta át. Dr. Berkesi Ottó képviselő úr „Kossuth emlékplakettet” adott át Lévainé Bajer Andrea szülőnek, aki 8 éven át támogatta iskolánkat. Az idén először az iskola alapítványának támogatásával dr. Ujhelyi István szülőnek az iskoláért tett 8 éves színvonalas, értékes és eredményes munkáját köszönhettük meg.

46 végzős diákunk búcsúzott el iskolánktól. Lezárult egy korszak, közös élményekkel teli „utazásuk” e nappal véget ért. 19 fő általános gimnáziumban, 23 fő szakközépiskolában és 4 fő szakiskolában folytatja tanulmányait. A „Kossuth plakett” diák kitüntetettje: Dudás Dorottya 8.a osztályos tanuló lett.

Kiemelkedő tanulmányi munkájukért, sporteredményeikéért dicsérő emléklapot kaptak: Almási György, Baráth Dominika, Erdődi Anna, Fodor Anita, Hidvégi Bence, Lévai Vanessza, Tari Stefánia, Ujhelyi Balázs, Vida-Szűcs Viktória.

Évzárónkon képviselőnkön kívül, Tiszasziget polgármestere, Ferenczi Ferenc, dr. Molnár Róbert Kübekháza polgármestere és a társintézményeink vezetői, tanárai tisztelték meg rendezvényünket és köszönhettük meg egész éves kimagasló munkájukat, támogatásukat.

422 fővel kezdtünk szeptemberben, most 423 fővel zártuk az évet, és ha megfigyeljük a 46 elballagó 8. évfolyamos diák helyett a szeptembert 58 fő kis elsős kezdi. S várhatóan nyáron a létszámunk tovább fog emelkedni. Igen szűkössé vált iskolánk épülete.

Az évzárón kiváló tanulmányi munkájukért 84 tanulónk kapott jutalomkönyvet. Harmadik éve, hogy az SZTE Konfúciusz Intézetének együttműködő iskolájaként kínai nyelvet ingyenesen tanulhatnak diákjaink, akik vizsgáztak kiváló eredménnyel: Bojboi Rebeka, Héjja Natália, Balogh Júlia, Kovács Kiara, Réthi Patrícia, Kiss Dominik. A Kossuth plakettet ebben az évben Konkolyné Bárkányi Ibolya igazgató helyettesünk érdemelte ki.

Igazgató asszony megköszönte az iskola pedagógusainak, az iskola munkatársainak, hogy egész évben támogatták az intézményben folyó nevelő-oktató munkát és bezárta a 2014/2015 tanévet.

Szőregi Regélő, 2015. július