2011. február 8-át írtunk. Ez a nap iskolánk életében különleges nap. Emlékezünk egy olyan emberre, pedagógusra, kinek személyisége, munkássága, gyermekszeretete a maiak számára is példaként állítható: Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka, Aranka néni, ki egykoron, hosszú éveken át iskolánkban tanított és itt élt Szőregen. Gyermekkorától ez a gyönyörűséges pálya, hivatás vonzotta. Nagyon szeretett olvasni, irodalmi szakkörbe járt, zenét tanult, zongorázott.

Hitvallása: „A gyerekeket szeretni kell. Fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket.”

Dr. Péter László, Szeged díszpolgára, felesége emlékére hozta létre a Péterné Aranka Alapítványt 2005 évben a szőregi általános iskola kiváló képességű tanulói továbbtanulásának támogatására. Ezzel a nemes gesztussal megkönnyítve több jó képességű, példás szorgalmú diák továbbtanulását minden évben.

Aranka néni üzenete ma is megállja helyét és idejét, mit a mai gyerekeknek üzen: „Szeressétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat, a társadalmi élet szabályait tartsátok be és tudatosan készüljetek a felnőtt életre.” – kezdte megnyitó – megemlékező beszédét Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna a Kuratórium elnöke.
Az eddigi évek díjazottjai közül Mucsi Gáspár, Mucsi Márton, Mucsi Veronika, Kónya Kata, Szopka Katalin beszámoltak arról, hogy mennyiben segítette őket az akkor kapott támogatás, és milyen terveik vannak.

A műsort az iskola 4. osztályosai közül az énekkarosok és a 7.a osztály tanulói, Csábi Fanni, Klembucz Fanni, Krajkó Fanni adták. Felkészítő tanárok: Szabó Mónika, Keresztesné Halász Katalin.

A rendezvényt Benedek Andrásné, kuratóriumi tag szervezte. Mindenkinek köszönjük. Az alapítvány kuratóriuma idén a hatodik alkalommal döntött a támogatandó tanuló kiválasztásáról és a támogatás összegéről, melyet Szabó Helga 8.a osztályos tanuló vehette át, az alapítót képviselő Dr. Lakatos Lajostól.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, igazgató