A Világ legnagyobb tanórája az első világszintű oktatási projekt, melyen keresztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat, valamint a szervező által felkínált oktató anyag segítségével és a gyakorlati feladatokkal gondolkodásra és tettekre ösztönöz.

Idén is, iskolánk a Világ Legnagyobb Tanórájához csatlakozott. A 2019. évi Világ Legnagyobb Tanórájának magyarországi kiemelt témája a biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzése.

Sandrik Ágnes kolléganő az alsós diákokkal, 3. a osztályos tanulókkal megnézte a filmeket, majd zenét hallgattak. Megbeszélték a célokat, főleg a szárazföld és az óceánok védelmét. Kiscsoportos alkotásokat készítettek. Ugyanebben az osztályban, Herbertné Auth Adél kolléganő is bővítette a gyermekek tudását. Testnevelés órát egy tesztírással kezdték, mely az egészséges életmód  kialakításához kötődött. Fontos, hogy a gyerekek foglalkozzanak ezzel a témával is már kisiskolás kortól is. Az óra második felében kör játékokat játszottak a gyerekek. Ezzel szimbolizálva az összefogást, összetartást.

Áchim Mónika kolléganő is csatlakozott a Világ legnagyobb tanórájához. Környezetismeret órák keretében, 4. b osztállyal ismerkedtek a biodiverzitással, majd a technika és rajz órákon „Bálna”  című csodálatos alkotások készültek.

A felsős évfolyamokon Kerekes Pálné és Kiss Márta kolléganők 6. a és 6. b osztállyal foglalkoztak. Témájuk az erdő biodiverzitása volt. A természetismeret órájukhoz kapcsolódóan és arra építkezve beszéltek az erdeink fajgazdagságáról. Az erdők szintjei szerint növény- és állatfajokat hozták példának. Megbeszélték, hogy hazánkban mely erdőtársulások a legelterjedtebbek, és mely tájainkra jellemzőek azok. A tankönyvi fotók, ábrák és a hozott albumok alapján az erdő élővilágáról kezdtek el készíteni alkotásokat szabadon választott technikával. A munkákat párban végezték. Mivel az egy óra kerete nem volt elegendő a munkák befejezésére, ezért azt a technika órájukon folytatták és készítették el.

Hegedűs György kolléga a saját osztályával, a 7. a-val osztályfőnöki órán csatlakozott a kezdeményezéshez. A kiemelt globális célokról – a szegénység felszámolása; az éhezés megszüntetése; az  egészség és jólét; minőségi oktatás; nemek közötti egyenlőség; tiszta víz és alapvető köztisztaság; megfizethető és tiszta energia; egyenlőtlenségek megszüntetése; felelős fogyasztás és termelés; fellépés az éghajlatváltozás ellen; óceánok és tengerek védelme; szárazföldi ökoszisztémák védelme) beszélgetve és azok közül választva gyönyörű képek születtek az osztályfőnöki órán.

A 7. b osztállyal szintén osztályfőnöki órán Bondárné Tóth Villő osztályfőnök foglalkozott. Megnézték a biodiverzitásról szóló kisfilmet, ami a gyerekek számára igencsak gondolatébresztő volt. Beszélgettek a témáról és az osztályfőnök arra kérte az osztályt, dolgozzanak ki egy akció tervet. A tervben szerepeljen, mit tehetnek napi szinten a folyamat megállítása, visszafordítása érdekében. Egy „Comagolásmentes bolt” akció terv került kidolgozásra.

Kálmánné Fodor Zsuzsanna az idén a 7. a és a 8. b osztályban informatikaórán a globális célokról és az idei kiemelt témáról a biodiverzitásról beszélgetett a tanulókkal. A kisfilmek megtekintése után a gyerekek PowerPoint bemutatót készítettek. Közben beszélgettek arról, hogy mi mit tehetnek a célok elérése érdekében, valamint arról, hogy mik azok a dolgok, amik akadályozzák a célok  elérését. A tanárnőnek öröm volt látni a tanulók érett hozzáállását.

A nyolcadik évfolyamos diákokkal Gubikné Haraszti Katalin, Meggyesi Nóra és Vasiljev Márta az angol óra keretében, először az angol nyelvű kisfilmeket tekintették meg, majd a biodiverzitás  megőrzéséről beszélgettek. Kiemelt témájuk az óceánok es tengerek védelme, valamint a szárazföldi ökoszisztémák védelme volt. Megyesi Nóra kolléganő a hatodik évfolyamon figyelemfelkeltő  plakátot is készíttetett.

Beszámolót készítette: Vasiljev Márta
Szőregi Regélő, 2019. december

Borítókép: Forrás: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/