Az 1848. március 15-i forradalom hőseinek tiszteletére ünnepi műsort adtak a Kossuth Lajos Általános Iskola 6. évfolyamos (Almási György, Dinu Róbert, Erdődi Anna, Fodor Anita, Gubik Lili, Hidvégi Bence, Kabók Katalin, Lévai Vanessza, Mucsi Mária, Rácz-Komlósi Zénó, Széll Gergő, Tari Orsolya, Ujhelyi Balázs, Zádori Zsolt; felkészítő tanárok: Csasznyné Halász Ágnes és Hegedűs György) tanulói.

Fotó: Kossuth Lajos Iskola

Fotó: Kossuth Lajos Iskola

Előadásukban felidéződött a 165 évvel ezelőtt a magyar szabadságharcért vívott forradalom hangulata. A zenés, táncos, irodalmi és történelmi elemeket megjelenítő megemlékezésük hűen tükrözték az akkori állapotokat, a márciusi ifjak gondolatait, hogy minden nép önállónak, függetlennek és szabadnak született:

„Valahol szörnyű vihar lehetett, de a viharban egy nemzet megszületett.”

Az esős, szeles és hideg idő miatt a Rózsák tere helyett a Kossuth Lajos Általános Iskola adott helyet az eseménynek. A színvonalas műsor sikeréhez hozzájárult a látványos dekoráció, amely Tóth János művész úr és Veszelovszki Ferenc munkáját dicséri. Kocsis-Savanya András virágai díszítették a színpad előterét.

Dr. Katona Tamás történész betegsége miatt az ünnepi beszédet Dr. Zombori István nyugalmazott múzeumigazgató, történész mondta, aki azt hangsúlyozta, hogy a szegediek és a szőregiek is megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Felidézte a Klauzál téren elhangzott híres kossuthi gondolatot:

„Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám egyetlen oszlopa! Mélyen megilletődve hajlok meg előtted.”

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Csongrád Megyei Tankerület igazgatója, Tápai Péter, a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ igazgatója, Dobák Lászlóné, a Csongrád Megyei Közgyűlés tagja, Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő, Dr. Gruber László plébános és Dr. Kovács Zita őrnagy, Újszeged őrsparancsnoka, kiket iskolánk igazgatója Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna köszöntött.

Az ünnepség végén, a Szózat elhangzása után a koszorúzás résztvevői elhelyezték a megemlékezés virágait a Kossuth Lajos domborműnél és a Hősök terén.

Hegedűs György