Ismét eltelt egy év, és nem is akárhogyan. Sokszínű volt az oktatásunk, változatos a szabadidős, közösségépítő programjaink.

Innovatív, a változást állandóan figyelő, haladó szellemiségű szakmai munkánknak színvonalon  és megújuló tartását a folyamatosan továbbképzésekkel, mentorálással, jó gyakorlatok megosztásával fejlesszük. Mindezt leginkább mutatja az a mérés, hogy, hogy 13 év alatt szinte megdupláztuk gyermeklétszámunkat, minőségi változásokat vezettünk be nevelő-oktató  munkánkba. Röviden havi bontásban a legjelentősebbeket ragadva ki.

Januárban tovább folytatódott a 200 éves jubileumi megemlékezésünk.

Februárban Dr. Péter László feleségére, Aranka nénire emlékeztünk nagy szeretettel. A „Határtalanul” pályázat keretében (immár 5. alkalommal pályáztunk sikeresen) a 7. évfolyamosokat síelni vittük a gyönyörűséges Hargitára. Segítők: Bányainé Seprenyi Gabriella, Dér Zoltán, Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Sajtos Bettina pedagógusok voltak.

Márciusban gyönyörű műsor kereti között gondoltunk vissza a „Márciusi ifjakra”, Bondárné Tóth Villő kolléganőnk elképzelésében. Csatlakoztunk a „Pénzügyi tudatosság hetéhez”, ezzel is tanítva tanítványainkat a mindennapi életre. Ebben nagy segítségünkre volt Kálmánné Fodor Zsuzsanna és Sövényházy Anna kolléganőnk.

Áprilisban „Digitális témahét” és a „Fenntarthatósági témahét” keretein belül sok-sok érdekesség, információ, ’ökos’ ismeretek jutottak tanítványaink és pedagógusaink birtokába.  Ezeket a heteket Bányainé Seprenyi Gabriella, Kerekes  Pálné, Sandrik Ágnes és Vasiljev Márta kolléganők szervezték meg színvonalasan.

Májusban zártuk a „200 éves” jubileumi” évünket, 200 éves az intézményesített oktatás Szőregen. Jubileumi könyvet adtunk ki, melyben segített Avramov András és Márkus János rendszergazda.

Júniusban elballagtattunk 41 fő 8. évfolyamos tanulóinkat, kik sikeresen felvételiztek új iskolájukba. Tanítványaink közül 19 fő gimnáziumba, 21 fő szakgimnáziumba 98 %-a választ érettségit adó iskolát, (gimnázium, szakgimnázium), és 2 %-a (1 fő) választ szakiskolát. Büszkék vagyunk diákjainkra, mert választott iskolájukban megállják helyüket. Ez mindenképpen alsós  és felsős pedagógusaink szakmai, nevelő-oktató munkáját, munkánkat dicséri.

Júliusban-augusztusban tanítványaink és pedagógus kollégáim is feltöltődéssel, pihenéssel voltak elfoglalva.

Tantestületünkhöz ebben a tanévben 1 fő kolléga érkezett kémia-matematika szakos pedagógus, Kamarásné Elek Cecília és decemberben Megyesi Nóra angol szakos pedagógus. Az  új kollégák lendületet visznek közösségünkbe, mindenkit megújulásra késztetnek. Régebbi kollégáink pedig mentorálásukkal segítik őket.

Szeptemberben tovább bővült felmenő rendszerbe az idegen nyelvi orientációs osztályunk. A 2018/2019-es tanévben immár az 1. és 2. osztályokban kínai és angol nyelvet tanulnak heti 2-2 órában, illetve második évfolyamon az osztály fele szerb nyelvet. E mellett 5. és 6. évfolyamon a felsősök heti 3 órában tanulják a kínai nyelvet. Ez igen nagy előrelépés a nyelvtanulásunk további bővítéséhez. Jelenleg 68 fő diákunk tanulja a kínai nyelvet.

Októberben megszerveztük Földesi Tibor emlékére az I. futóversenyt, ahol a díjakat Síkhegyi Béláné (Földesi Tibor) lánya adta át a díjakat. Színvonalas megemlékezést Hegedűs György pedagógus felkészítésével adtak tanulóink.

Szeptembertől megújult partnerünk a Tömörkény István Művelődési Ház vezetősége. Nagyon színvonalas oktató órákat, foglalkozásokat, pályaválasztási órákat szerveztek nekünk, ahol más környezetben, megújulva kaphattak tanulóink információkat, és tudást. Köszönjük Szekeres Sándor igazgató úrnak ezt az együttműködést.

Novemberben az idegen nyelvi témahét (Gubikné Haraszti Katalin szervezésében, segítői Vasiljev Márta, Gyukin Dájáná és Sövényházy Anna voltak) tovább erősítette a nyelvi elkötelezettségünket. Színvonalas versenyek, színházi előadások színezték ezt a hetet a felsős osztályoknak. Alsó tagozatosaink helyi mesemondó versenyen káprázatták el tanítóikat és szüleiket. Köszönet érte felkészítő tanítóinknak, a munkaközösség vezetőjének Tarjánné Kádár Piroskának.

Az Ökocsoport tagjai őszi gyalogtúrát szerveztek diákjaink számára. Céljuk volt, hogy ismerjük meg szűkebb környezetüket, szeressük otthonunkat a múltra visszatekintve. Az őszi túra alatt Szőreg nevezetességeit kutatták fel az iskolánk környezetében. Több mint száz gyermek tette meg a körutat. Szervezőjük Sandrik Ágnes volt, aki nyáron elvégezte a „Vándortábor” képzést. Kísérő pedagógusok: Konkolyné Bárkányi Ibolya, Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Bányainé Seprenyi Gabriella és Varró Anna.

Decemberben sokat jótékonykodtunk: 4 adventi szombaton gyertyagyújtás volt, 2 szombaton a gyerekek és pedagógusaink segítségével, szülők támogatásával adventi vásárokat tartottunk, csokigyűjtést a Bohócdoktoroknak, Rotary adventen egy családunkat támogattuk.

Mikulás bulit tartottunk a felső tagozatos diákoknak. Andrucsák Krisztián (6. a osztályos tanulónk) lemezlovasként táncoltatta meg a diákseregletet. A legaktívabbak szaloncukor jutalomban részesültek. Szervezője Drágity Dusán Diákönkormányzat segítő pedagógusa volt.

Jó kapcsolatot ápoltunk egész évben a szőregi közintézményekkel, Tömörkény István Művelődési Házzal, civil szervezetekkel, nyugdíjas szervezetekkel (Balázs István, Bárdos László, Bálint János vezetőkkel), Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnökével Fráter György úrral, Rózsahölgyek Rendjével, Sipos Erdei iskolával, a szőregi Gazdabolttal. Köszönjük mindenkori támogatásukat.

Se szeri se száma a napi örömöknek, melyeket a keretek szűkössége miatt nem tudok most megosztani Önökkel, de kérem, hogy látogassák folyamatosan honlapunkat, érdeklődjenek!

Engedjék meg, hogy ez év zárásaként kívánjak minden kedves olvasónknak, támogatónknak Áldott Békés ünnepeket!

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, igazgató