A SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulói (Fodor Dalma, Horváth Ádám, Kollár Attila, Kovács Kíara, Móricz Marcell, Nikoloutsopoulou Anna, Sebők Máté, Sefcsik Benedek, Szirovicza Máté, Ujhelyi Eszter, Végh Máté) emlékező műsort adtak az 1956-os forradalomés szabadságharc 60. évfordulója és a 200 éves az oktatás Szőregen jubileuma alkalmából az iskola aulájában 2016. október 21-én.

Az elhangzott dalok és versek hűen tükrözték az akkori lelki- és történelmi állapotokat, mely méltó tisztelgés volt a neves és névtelen hősök előtt.

A műsort követően beszédet mondott Szabó Sándor országgyűlési képviselő, beszédében kiemelte „Ma, a forradalom- és szabadságharc 60. évfordulóján, nemzeti ünnepünkön alig lehetne méltóbb helye az ’56-os forradalom és szabadságharc megünneplésének, mint a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola, ahol az idei évben jubileumi eseménysorozattal emlékeznek vissza a 200 éve kezdődött intézményesített, szervezett nevelésreoktatásra. Az ezen a helyen álló kántor iskolát az Alexandriai Szent Katalin templommal és plébániával együtt 1816. november 25-én szentelték fel. A 2016/17-es tanév minden hónapjában előtérbe kerül ez az évforduló, mellyel múltunkra emlékezünk, jelenünkben élünk és a jövőnket építjük.

1956-ban a magyarok összefogtak és megmutatták, hogy szabad országban, szabadon akarnak élni. Ez a szellemiség ma is, itt is tovább él, tovább élhet bennetek, veletek. Megmutatják ezt 8. évfolyamos társaitok, akik összefogtak, együttműködtek számos diáktársukkal és sokan, a semmiből Valamit teremtettek.

A mostani megemlékezés is megerősít bennünket abban, hogy a mai október 23-ából visszatekintve úgy tűnik, hogy elődeinknek, dédszüleinknek éppúgy szükségük volt a helytállás sugárzó erejére, mint nagyszüleinknek vagy szüleinknek 1956-ban, mint nekünk ma 2016-ban.”

Ezután elhelyeztük az emlékezés és a kegyelet virágait a Hősök terén. 60 éve az ifjúság vezetésével egy ország mozdult meg, szabadságot, demokráciát és függetlenséget kívántak. 1956 közös értékünk, melyről minden család őriz valamilyen emléket, és amelyet el kell  mondanunk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy tovább éljen a forradalom és szabadságharc hőseinek szellemisége. Bár a magyar forradalmat leverték, végül mégis a szabadság győzedelmeskedett az egész régióban.

1956 szellemisége kifejezi, hogy a szabadság legyőzhetetlen, s minden ember és nemzet szabadnak születik, és egész életében a szabadságra vágyik. Szabadnak születni ajándék, de szabadon élni és mások szabadságát tiszteletben tartani közös felelősség és kötelesség.

„…A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben” (Albert Camus)

Hegedűs György, felkészítő tanár
Szőregi Regélő, 2016. november

A Szeged Tv tudósítása

http://nrw.vtvszeged.hu/ftp/video2016/161021_hir_iskolak56.mpg.mp4

szoreg.hu képtár