A Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon.

Fotó: szoreg.hu

Az Országgyűlés a a 2010. évi XLV. törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Sólyom László köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt, és az napra a 90. évfordulón, 2010. június 4-én hatályba is lépett.

Fotó: szoreg.hu

Szőregen hat évvel később, 2016. június 4-én avatták fel Lantos Györgyi és Máté István szobrász házaspár alkotását a Trianoni Emlékoszlopot.

Térkép