Látnivalók Szőregen

Hősök tere

A tér a szőregi csata elesett harcosainak emlékére kapta a Hősök tere nevet. Közepén hősi emlékmû áll, rajta Trencsényi-Waldapfel Imre [...]

Huszárlány-szobor

A Szőregi út és a Thököly utca kereszteződésénél, a körforgalomban található a szőregi Huszárlány-szobor. Máté István és Lantos Györgyi szobrászművészek [...]

Kálmány Lajos emléktáblája

Szőregen, ahol Kálmány Lajos 1882. augusztus 10-től 1885. október 15-ig káplánkodott, Szarvas Béla plébános, püspöki tanácsos, c. kanonok szorgalmazása nyomán [...]

Katolikus templom

A falu első katolikus templomát a kincstári igazgatóság ösztönzésére 1752-ben építették föl. E kicsiny, fából épült templom helyén 1816. november [...]

Kereszt az út mentén

Az út menti keresztek Eredete a történelem homályába vész. Hazánkban az első keresztekről Sopron környékéről 1484-ben van adatunk. Az Alföldön [...]

Kőkereszt korpusszal

A szőregi Szent Katalin katolikus templom Vedres István építész tervei szerint épült, melyet 1816. november 25-én szentelték fel. 2002. november [...]

Lakóház

A legutolsó Hivatalos műemlékjegyzék 1986-ban jelent meg. Ezt is fölhasználva legutoljára ifj. Firbás Zoltán városi főtérképész 1996. július 4-én állította [...]

Lány rózsákkal

A szőregi körforgalomban egy rózsákat tartó lány emlékezteti 2013. szeptembertől az autósokat, hogy igazi hungarikumot termeszt a városrészben mintegy 300 [...]

Móra Ferenc ásatásai emléktábla

„E háznak és szomszédainak telkén tárta föl 1928-31 között Móra Ferenc (1879-1934) hazánk egyik legnagyobb bronzkori temetőjét. Emlékeit Kéményseprőéknél Szőregen [...]

Radics Pál sírja

Radics Pál: Szentistvánon született 1813. január 27-én. 1849-től 1952-ig és 1880-tól 1895-ig volt Szőregen plébános. 1895-ben hunyt el. Egyedülálló sírját [...]

1 2 3 4