Hulladékudvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, a közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely; A hulladékudvar, fentiekre tekintettel a rendszeres hulladékgyűjtés keretében el nem szállítható (települési szilárd és veszélyes) hulladékok előírások szerinti, az elszállításig elkülönített módon történő, tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt gyűjtőhely.

Magánszemélyek az elkülönített, frakciónként szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásban át nem adható , egyéb szilárd hulladékot – pl. mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, lomokat, stb.- a hulladékátvevő helyeken (hulladékudvar) háztartásonként, hulladék fajtánként meghatározott éves limit figyelembevételével, de naponta a hatályos üzletszabályzatban rögzített maximum 1 m3 mennyiségig díjmentesen átadhatják.

A Hulladékudvar az ebédszünet és a zárás előtt 20 perccel fogadja az utolsó ügyfelét, így az érkező hulladék lerakása a nyitva tartási időben megtörténhet. Megértésüket köszönjük.

A Hulladékudvar területén táblák segítik a tájékozódást, behajtani a Magyar utca felől, kihajtani pedig a Gyár utca felé lehet.

Szőregi Hulladékudvar

Szőreg, Magyar u. – Gyár u. sarok

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat: 08.00-16.20
Ebédszünet: 12.00-12.20
Szerda, vasárnap: szünnap

Kapcsolódó anyagok