Önkormányzati épületben, jól megközelíthető helyen, parkolási lehetőséggel, családias hangulatú, 24 férőhelyes, kertvárosi bölcsőde.

4 szakképzett gondozónő, 2 szakgondozónő biztosítja – 3 csoportszobában, korcsoportonként 2-2- gondozónővel – az egyéni bánásmódot, gondozást, a szeretetteljes légkört a gyermekek számára.

Szakmai programunk: szülőkkel való közvetlen, bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítása. Szülőcsoportos és egyéni beszélgetések során nyújtunk segítséget a gyermekek közös neveléséhez.

A csoportszobákban a korosztálynak megfelelő bútor és játékeszközök segítik a gyermekek önállósodását, egyéni fejlődését, nyugodt játéklehetőséget biztosítva.

Egészséges életmód: naponta 4-szeri étkezést biztosítunk –igény szerint diétás étkezést – HACCP rendszerben.

Egészséges életmódra nevelés: rendszeresen látogatjuk a sószobánkat, ügyelünk a helyes higiénés szokások kialakítására / kézmosás, fogmosás/.

A lehető legtöbb időt töltjük a tágas udvaron. A jó levegőn való tartózkodás mellett nagymozgásos játékok segítik a gyermekek mozgásfejlődését, aktív játékát.

Naponta kezdeményezünk gyurmázást, festést, éneklést, mondókázást, tornát. A gyermekek életkorának megfelelően.

Nyílt és családi napokat szervezünk, együtt ünnepelünk a családokkal. / Farsang, Húsvét, Télapó, Születés és névnap/.

Szőreg, Szerb u. 21.
Telefon: (62) 405-116

Kapcsolódó anyagok