Szőreg elsőként alapított óvodája esztétikusan berendezett csoportszobákkal, torna- és fejlesztőszobával, korszerű udvari játékokkal felszerelt, gazdag élővilágú kerttel várja a gyermekeket és szüleiket.

Csoportszobáinkban megfelelő mennyiségű és minőségű, sokoldalúan fejlesztő játékeszközök segítik a kicsik testi és értelmi fejlődését.

Mindennapjaink, két, vegyes életkorú csoportunkban, optimális gyereklétszám mellett, nyugodt ritmusban, derűs, családias hangulatban telnek, amely kedvez az egyéni bánásmódnak, a differenciált fejlesztésnek.

Nevelőmunkánkat heti rendszerességgel logopédus és fejlesztő pedagógus, szükség esetén gyógypedagógus segíti.

Nevelési gyakorlatunk kiemelt feladatai:

  • Az egészséges életmódra nevelés. Rossz idő esetén a gyermekek mozgásigényének kielégítését sokfajta mozgásfejlesztő és ügyesítő sporteszköz biztosítja. A szülők igényei szerint járunk úszni, sokat sétálunk, kirándulunk. Egészségük védelmét a napi rendszeres mozgáson és levegőzésen, a víz, a napfény, a levegő edző hatásán túl, a helyes táplálkozási szokások kialakításával is védjük. Ételallergiában, egyéb tartós betegségben szenvedő gyermekeinknek, diétás étkezést biztosítunk.
  • A környezet tevékeny megismerése, a környezet és természetvédő szemlélet kialakítása. Óvodásainkkal egész évben megfigyeljük, gondozzuk és védjük a velünk élő növényeket, madarakat és egyéb élőlényeket. Élményszerző sétáink során ismerkedünk településünk különböző típusú élőhelyeivel, földművelési kultúrájával. Kicsinyített munkaeszközeinket használva a gyermekek is aktívan részt vesznek környezetük rendben tartásában. A komplex heti tervünkben szereplő dalok, mesék, versek a választott témát színesítik. Munkánkat alkalomszerűen szakemberek segítik.

Szakmai munkánk elismeréseként, óvodánk 2012-ben elnyerte a „Zöld Óvoda” és a „Madárbarát Intézmény” címet.

A komplex esztétikai nevelés, a természet és a művészetek esztétikájának összekapcsolásával A heti tervünkben szereplő dalok, mesék, versek, vizuális tevékenységek a választott környezeti témát színesítik.

Tehetséggondozás keretében új vizuális technikákkal, anyagokkal, népi kismesterségekkel, a népi gyermekjátékokkal, a néptánc alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek.

Ünnepeink, óvodai hagyományaink, a környezetvédelmi jeles napok, a választható hitoktatás az érzelmi nevelést, az összetartozás érzését erősítik és átszövik egész nevelési évünket.

Az óvodai életet változatos és igényes programok gazdagítják: bábszínházi, színházi előadások, képzőművészeti, fotó kiállítások, könyvtárlátogatás, múzeum- és zoopedagógiai foglalkozások. Kirándulásokat szervezünk a Vadasparkba, Füvészkertbe, de a Dél-Alföld természeti és történeti értékeiben bővelkedő helyszíneket is felkeressük.

Programunk kiemelt nevelési elvei:

  • Az érzelmi biztonság megteremtése a gyermekek számára szeretettel, elfogadással, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával.
  • A folyamatos játék, élmények, sokoldalú közvetlen tapasztalatszerzés biztosítása, amiben természetes módon valósul meg a gyermeki kíváncsiságra épülő tanulás.
  • A szülőkkel való közvetlen, kölcsönös bizalmon alapuló, nevelőpartneri viszony kialakítása.
  • A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, az egyéni képességek kibontakoztatásával, a pozitív ÉN-kép kialakításával, az erkölcsi, esztétikai, intellektuális érzelmek kibontakoztatásával.

Örömünkre szolgál, hogy óvodánkban megalapozott szemléletet, értékrendet, megszeretett  tevékenységeket a gyerekek, a Kossuth Lajos Általános Iskolába magukkal viszik és magasabb szinten tovább művelik.

Az Óvoda címe és elérhetőségei:

6771 Szeged-Szőreg, Magyar u. 62.
Tel: 62/405-150, 06/20/216-6853
E-mail: magyar.ovoda@int.ritek.hu

Kapcsolódó anyagok