A civil szervezet célja: Az Őserő a Megmaradásért Platform tagsága abból a célból alapít egyesületet, hogy olyan programokat tudjon szervezni, amelyek harmonizálnak a tagok és rendezvényeik potenciális közönségének keresztény, nemzeti, és lokálpatrióta érzelmeivel. Ennek értelmében szervez előadásokat Szeged várossá alakulásának történetéről, és azoknak a történelmi személyiségeknek az életéről és munkásságáról, akik meghatározói voltak „szerette” városunk mai arculatának kialakításában. Olyan kulturális rendezvények szervezését tűzte ki célul, amelyek nem „pirosbetűs” nemzeti ünnepek, de meghatározók voltak történelmünkben. Pl.: A kommunizmus áldozatainak emléknapja, Hősök napja, Trianoni Emléknap, Az Aradi Vértanúk Gyásznapja, Az 1956-os gyásznap, Délvidéki Magyar Népirtás Emléknap stb. A nagy történelmi személyek, írók, költők, művészek kerek évfordulói alkalmából emlékműsorok szervezése. Keresztény kórusok, dalárdák, és népszokásokhoz kötődő rendezvények szervezése. A magyar-magyar kapcsolatok kialakítása kölcsönös rendezvényekkel és utazással a határon túli magyarsággal. Karitatív, jótékonysági rendezvények szervezése alkalmanként.

Elnök: Fazakas Sándor János

Cím: 6771 Szeged, Törökkanizsai utca 4.

Adószám: 18949474-1-06