Vízkereszttől hamvazószerdáig

A tél utolsó hónapjában is számos szőregi esemény, összejövetel, a közösségünkkel kapcsolatos előrelépés, eredmény valósult meg.

A Péterné Aranka Alapítvány a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola rászoruló, kiváló képességű tanulói továbbtanulásának támogatására jött létre. A kuratórium döntése alapján 2020-ban Petőcz Petra Kitti és Szabó Hanna Laura tanulók részesültek támogatásban.

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a farsang, a bálak és a vidám összejövetelek ideje. A Szerb Utcai Óvoda közössége óvodabálját, a Kossuth Lajos Általános Iskola a XX. Jubileumi Alapítványi Bálját, a Magyar Utcai Óvoda és a Szőregi Nyugdíjas Egyesület farsangi mulatságát, a Szőregi Idősekért Alapítvány pedig a már hagyományos „fánkbuliját”, a Szőregi Rezegők Néptánccsoport a III. Farsangi Folkbálját tartotta februárban. Köszönöm az rendezvények szervezőinek a sok-sok munkát, a támogatóknak a segítséget és a felajánlásokat. Február végén a Szőregi Rózsaünnepről közösen beszélgettünk. Az elhangzott hozzászólásokon, javaslatokon túl továbbra is várjuk építő jellegű észrevételeiket, felajánlásaikat, támogatásukat a legnagyobb közös ünnepünk sikeres szervezése és lebonyolítása érdekében.

Elkészültek a Juhásztelep dűlő állagmegóvási munkálatai és befejeződött a Hősök tere megújításának  I. üteme.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése februárban számos kérdésről tárgyalt. A 2020-as költségvetés elfogadása mellett közvetlenül Szőreget érintően négy ügyben született döntés. A Magyar utcáról nyíló 1338/4 hrsz.-ú kivett saját használatú út, Magyar utca elnevezést kapott és a Szerb utcáról nyíló 02612/14 hrsz.-ú kivett út (Szőreg és Újszentiván között a „tyúktelepnél”) Szerb utca elnevezést kapott. Egyhangú szavazással Dr. Tóth András lett a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának (NGSZ) új igazgatója.

Január 23-án tartott Tervtanácsi egyeztetésen mutatták be a Makona Kft. munkatársai a Makovecz-kápolna terveit. A Tervtanács észrevételeit fi gyelembe véve, újabb egyeztetés követően a véglegesített terveket a Tervtanács február 13-án jóváhagyta. A Közgyűlés elfogadta a temető környékének rendezési tervét is, így benyújthatóvá vált a Rózsa-kápolna építésiengedély-kérelme.

Januárban Önök is éltek a demokratikus jogukkal és kötelességükkel és javaslatot tettek a részönkormányzatunk tagjaira. A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a szőregiek által legtöbb ajánlást kapó hat jelöltet a Szőreg Településrészi Önkormányzat tagjává. A jövőben településrészi önkormányzati tagként (is) Becsey Mária, Dormány Gábor, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Keresztesné Halász Katalin, Lengyel Tibor és Törőcsik Anikó fogja segíteni a munkámat. A márciusi alakuló ülésünkön döntünk a Kolbászmesterek Versenyén összegyűlt adományból vásárolt tartós élelmiszercsomagok és ruhaadományok elosztásáról.

Március 11-én emlékezünk meg a Szőregi Teadélutánok keretében a szegedi nagy árvízről. A „Szeged szebb lesz, mint volt” táncdráma levetítését követően beszélgetést szerveztünk Hell Nikolett dramaturggal és Hell István szövegíróval.

Március 13-án tartjuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékező ünnepségét. A szőregi iskola diákjainak ünnepi műsorát követően a megújult Hősök terén koszorúzás és téravató ünnepséget tartunk. A teret dr. Botka László, Szeged MJV polgármestere adja át.

Közösségünk visszajelzéseit, kéréseit fi gyelembe véve április 4-én Szőregi Operett Estet szervezünk, ahol a Parlando Énekegyüttes látja vendégül az iskola 1.a és 5.a osztályos tanulóit, Kónya Krisztinát és Szélpál Szilvesztert. Várunk mindenkit szeretettel.

Ne feledjék: minden véleménycsere, minden vita csak egy célt szolgálhat: az itt élők életminőségének javítását, Szőreg nyugodt és kiegyensúlyozott fejlődését. Ez ugyanis a közösségünk érdeke. Annak a közösségé, ami mi vagyunk.

Avramov András, önkormányzati képviselő
Szőregi Regélő, 2020. március