Tisztelt Szőregiek!

Június 21-23.-a között lezajlott a XXI. Szőregi Rózsaünnep, sokaknak okozva örömöt, boldogságot. Az idén még a szokásosnál is jobban meg kell köszönnöm a szervezésben, és a lebonyolításban
résztvevőknek a munkájukat. Mindenek előtt Avramov Andrást kell megemlítenek, aki gyakorlatilag teljes egészében átvette az ünneppel járó feladatok koordinálását. Végtelenül hálás vagyok Neki! Természetesen egyedül Ő sem képes csodát tenni, azok nélkül, akik már évek óta következetesen segítenek abban, hogy szép és emlékezetes legyenek ezek a napok! Kocsis-Savanya András, Bata András, a Szőregi Rózsahölgyek Egyesülete, és Fráter György támogatása nélkül, éppen a legnagyobb érdeklődésre tartó események maradtak volna el. Már évek óta komoly programokat szervez a Sipos Erdei Iskola, és a Vasúttörténeti Alapítvány. Az idén nem volt semmi gond a focikupa szervezésével és lebonyolításával, két apukának, Maróti Gergőnek és Puskás Bertalannak köszönhetően. Az iskolában lévő kiállítások és eseményeknek most is rátermett gazdája volt Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsa igazgató asszony. Majd félszáz polgárőrt vezényelt Huszti Zoltán. Az eső ellenére jól debütált a vasárnapi családi futónapot létrehozó, Nyergesné Király Anita, hogy a teljesség igénye nélkül, csak a nagyobb társaságokat megmozgatókat említsem meg.

Mindenkinek köszönet jár aki, akár még a legkisebbet is hozzáadta ahhoz, hogy akik eljöttek hozzánk, elégedetten távozhattak.

A múlthavi, esőzésekről szóló mondatom után reméltem, hogy már többet nem kell az esőről írnom. Belátom, hogy hiú remény volt. Június során, a nagy esőzések miatt igen sokan megkerestek a csapadékvíz elvezető árkok állapota miatt. Ugyanez történt Szeged többi, kertvárosias településrészein is. Ezért, mi, az érintett képviselők, kezdeményeztünk egy megbeszélést a Városüzemeltetési Iroda, a Vízmű és a Kabinet vezetőinek részvételével. A megbeszélés eredményeként ugyan hirtelen nem kerülnek elő milliárdok a bűvészkalapból, de mindenki számára világossá vált, hogy milyen okok állnak a mai helyzet kialakulásának a hátterében, és az is, hogy Szeged MJ Város Önkormányzatának saját erejéből, ezen a területen is saját erejéből kell javítania a Vízmű helyzetén, annak ellenére, hogy a problémát a Kormány intézkedései okozzák.

Remélem, hogy ezt a pár sort, az is nyugodtan el tudja olvasni, aki telefonon azt követelte tőlem, hogy azonnal rendeljem ki a Vízmű embereit, sőt olyan is volt, aki a Tigris utcában dolgozó magáncég munkásainak az átirányítását várta volna el.

Akik arra emlékeznek, hogy valamikor a Vízmű évente háromszor tisztította az árkokat, és rendszeresen, kisebb átépítésekkel javított az esetlegesen kialakult áldatlan állapotokon, az valószínűleg a 2001 és 2012 évek közötti időket idézi fel. Ekkor ország szerte víziközmű társulások alakultak, és látták el a fenti feladatokat. Ekkor Szegeden átlagban évente 150 millió forintot fordítottak az árkok karbantartására, és másik 150 milliót a kisebb fejlesztésekre. A Parlament által meghozott 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, ugyanis ellehetetlenítette a fenti társulások működését, amelyek 2014 őszre, szinte kivétel nélkül, tönkrementek, és megszűntek. A Szegedi Vízmű azóta egy sokkal szűkösebb keretből, évi legfeljebb 30 millió forintból próbál segíteni rajtunk. Ez természetesen lehetetlen vállalkozás, arról nem is beszélve, hogy a házak előtt lévő lévő árkok karbantartása a tulajdonos feladata, amit még a 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, ír elő. Ennek érvényességét sokan próbálják kétségbe vonni, akiknek azonban felhívnám a figyelmüket, hogy a Kúria, egy ezzel kapcsolatos pert lezárandó, a 5015/2012/6. számú határozatában megerősítette ezt a kötelezettséget! Tehát azok, akik az évek során hagyták elgyomosodni, bemosódni, a házuk előtt lévő csapadékvíz elvezető, illetve szikkasztó árkot, azok állampolgári kötelezettségüknek nem tettek eleget, akik esetleg még be is temették azt, fákat, bokrokat ültettek bele, azok ennél sokkal súlyosabban megítélendő tettet hajtottak végre.

Természetesen, Szeged MJ Város Önkormányzata, és a Szegedi Vízmű, erejéhez mérten, továbbra is segíti polgárait az olyan gondok elhárításában, amik nem elvárhatók azoktól, pl. hosszú átereszek tisztítása, vagy konstrukciós hibák javítása.

Üdvözlettel:

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu