Tisztelt Szőregiek!

Túl vagyunk az első őszi hónapon. Remélem, hogy minden családban, ahol iskolás korú gyerek  van, sikeresen vették a tanévkezdéssel járó nehézségeket. Minden, a tanuláshoz  elengedhetetlen dolgot be tudtak szerezni, a diákok zavartalanul összpontosíthatnak a tanulásra. Nagyon jó volt megnézni a szőregi általános iskola tanévnyitóján a diákok vidám, csipkelődő, de önmagukkal is kritikus műsorát. Az volt csak kicsit elszomorító, hogy a városi önkormányzatnak hivatalosan már csak annyi köze van az iskoláihoz, hogy az épületek földhivatali bejegyzésében mi vagyunk a tulajdonosok.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata azonban úgy döntött, hogy ettől függetlenül a lehető legtöbbet szeretne segíteni az iskoláinak. Ennek megfelelően az idén is állja az iskolások úszásoktatásának a költségeit. Ebben kis késedelmet okoz, hogy az újszegedi Sportuszoda felújítási munkálatai legalább egy hónappal elhúzódnak. Sajnos nem sok ráhatásunk van a felújításra sem, mert nem városi pénzből, hanem a fociból elhíresült „tao” támogatásból folyik, azaz nem az önkormányzat a beruházó. Örüljünk, hogy végre ez a pénz nem kongó stadionokra, hanem közhasznú célokra fordítódik!

Az első őszi közgyűlésen is több olyan határozat született, amellyel javítani igyekszünk az Önök életfeltételeit. Rögtön az első volt a lomtalanításokkal kapcsolatos döntés. Mióta a lakossági szemétszállítás rendjét úgy módosította a kormány, hogy az évi kb. 800 millió forintos veszteséget okoz Szegednek, kénytelenek voltunk az évi két lomtalanítási akciót egyre csökkenteni. A nyilvánosan meghirdetett időpontokban történt lomelszállításnak azonban voltak a „guberálásból” származó hátulütői is. Több nagyvároshoz hasonlóan, ezen túl Szegeden is az ún. „házhoz menő” lomtalanítási rendszer került bevezetésre. Eszerint a lakossági ingatlanhasználók évente egyszer kérhetik a lom ingyenes elszállítását, a szolgáltatóval egyeztetett időpontban, anélkül, hogy a lom kikerülne a közterületre. A belvárosban erre csak vasárnap, de azon kívül a hét bármely napján sor kerülhet! Az, hogy mit visznek el, és mit nem, azt továbbra is szigorúan szabályozzák. Az ingyenesség feltétele továbbra is az, hogy a kérelmezőnek ne legyen díjelmaradása, bár ez annak fényében, hogy eddig még csak az első féléves számlát kaptuk meg a „Nemzeti Szemétszámlázó”-tól, elég nehezen értelmezhető. Sajnos, nagyon rossz előérzeteim vannak emiatt. Félő, hogy a kormány tudatosan nem szedi be a díjakat, mert tönkre akarja tenni a hulladékszállító cégeket, hogy a „Nemzeti Közművek”-en, – az ENKSZ Csoporton – keresztül, a villamosenergia, a földgáz és a távhőszolgáltatás mellett erre a szektorra is rátegye a kezét, ráadásul még azoktól az önkormányzatoktól, akik nem kerültek a tönk szélére, és saját maguk gondoskodnak a lakossági
hulladék elszállításáról, további pénzeket szívjanak el.

Remélem, hogy észrevették, hogy végre valósággá vált a Szerb utca elején, a Gazdabolttól, az orvosi rendelőig tartó szakaszon az útpadka kiszélesítése, így már többen tudnak „halszálkában” parkolni anélkül, hogy veszélyeztetnék a kerékpárúton közlekedők testi épségét, amikor kiszállnak az autójukból. Új kerékpár támaszok is kerülnek felállításra a Gazdaboltnál. Köszönet jár Nagy Péternek, a Gazdabolt tulajdonosának, hogy sikerült az ő kertészeti munkáikkal összehangolni az átalakítást.

Üdvözlettel:

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu