Tisztelt Szőregiek!

Elmaradásban vagyok, mert az októberi Regélőben számos, még a szeptemberi Közgyűlésen elfogadott intézkedésről nem tudtam beszámolni.

Szeged a 2015. évi költségvetésében 400 millió forintot tervezett be azok támogatására, akik az országos rendelkezések módosítása miatt elestek volna a korábbi juttatásoktól. A Közgyűlés ennek az összegnek a felhasználásakor nyert tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy Szegeden az országos iránnyal ellentétben bővíteni lehet a támogatottak körét, és megemelte azt a jövedelemhatárt, amely közüzemi számlatartozások csökkentésére szolgáló támogatásra jogosít, ötvenhétezer forintról, hetvenegyezer kettőszázötven forintra. Ugyanezen az ülésen döntöttünk a tűzifa támogatási és karácsonyi csomag keret felhasználásáról. Remélhetőleg sokan beadták a szőregi rászorulók közül az igényüket! Akik esetleg kimaradnak a városi keretből, azok számára is gyűjtöttünk, és még gyűjteni is fogunk fát!

Mindenki számára gondot okoztak a zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos változások. Mivel az országos rendeletek közben lehetővé tették, ezért a szegedi közgyűlés határozatot hozott arról, hogy március 1. és április 15., valamint október 1. és november 30. között lehetővé teszi a zöldhulladék nyílttéri égetését. Időben korlátozva hétköznap 8-18 óra, és szombaton 8-14 óra közé, és figyelembe kell venni a szomszédok érdekeit is!

Októberben nem volt Közgyűlés, hanem közmeghallgatást tartottunk. Az első napirendi pont a lézerközpont, az ELI-ALPS építéséről szóló beszámoló volt. Örömmel jelenthetem, hogy rövidesen a technológiai szerelés fázisába fog kerülni az építkezés. A világon egyedülálló berendezések kerülnek felállításra, amelyek eddig még sosem látott vizsgálatokat tesznek lehetővé a fizika, a kémia, az anyagtudomány, sőt az orvostudományok és a biológia területén is. A szegedi ELI egyedülálló lesz abból a szempontból is a három közül, hogy köré ipari-tudományos park épül, és ez, amint az már most is látszik, számos világcég érdeklődését is felkeltette. Minden, a jövőben ide érkező kutató, fejlesztőmérnök újabb és újabb munkahelyeket jelent Szegeden, hiszen lakniuk, enniük, szórakozniuk kell, ugyanúgy, mint az itt tanuló diákoknak.

Október 8-án emlékeztünk meg az Idősek Világnapjáról a művelődési házban, kis vendéglátással, műsorral. A beszámolók szerint jól sikerült, akárcsak az október 23-i megemlékezés is. Köszönet jár a művelődési ház és az iskola dolgozóinak, illetve tanulóinak értük.

Folyik a telekkönyvek ellenőrzése, az oda bejegyzett postai címek felülvizsgálata. Ennek során derült ki, hogy Szőregen több esetben van szükség új utcanév adására. Az egyik esetben már döntés is született, így a Fácán utcából a város felé nyíló első utca a Lovarda utca nevet kapta. Hátra van még a „Csordalejáró” és a Nedelka tanyánál lévő út elnevezése, amelyről természetesen az érintettek is véleményt mondhatnak a közeljövőben.

Az elmúlt hónapban végre megindultak az útjavítások a városban. Szőreget a Kamaratöltés feljárójának újraaszfaltozása érintette, amely már régóta időszerű volt. Az út forgalma, a Szeged Nova átadása óta jelentősen nőtt. Szegélyt és aszfaltborítást kap a mellette futó, a Makai utat a Nefelejcs illetve a Légió utcával összekötő járda is.

Rövidesen össze kell állítanunk a 2016-os év szőregi eseménynaptárát, a rendezvények tervezett időpontját. Erre az egyeztetésre, tavalyi gyakorlatnak megfelelően levélben meghívunk minden szervezetet, egyesületet. Szívesen látunk magánszemélyeket is, amennyiben ezt rövidesen jelzik az alábbi e-mail címen, illetve az Önkormányzat szőregi kirendeltségén, a Szerb utca 21-ben.

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu
Szőregi Regélő, 2015. november