Tisztelt Szőregiek!

A január hónap csendesebben telt, mint az előzők, mert alapvetően a következő év pénzügyi tervezése volt a feladat, a szegedi önkormányzat minden szintjén. Nincsenek könnyű helyzetben a magyarországi önkormányzatok, hiszen szinte minden területen további vágásokat tartalmaz a két ünnep között kihirdetett költségvetési törvény. A konkrét számok ismeretében a legnagyobb vesztes a szociális ellátások területe. Több, eddig kötelező ellátási forma, pl. a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, és az óvodáztatási segély is kikerül ebből a körből. Az állami felelősségi körbe tartozó kötelezettségek járási szintre kerültek, míg a többiek a helyi önkormányzatokéba, többnyire költségvetési háttér nélkül. Megszüntették a korlátozásokat az önkormányzatok által adható támogatások terén, ha az önkormányzat a kivetett új adókból tudja fedezni azokat.

Számos támogatás esetében átalakították a jogosultság feltételeit, ezért érdemes tájékozódni az önkormányzatnál, ha valakinek kétségei lennének a saját jogosultságával kapcsolatban.

Szeged MJV költségvetését a február 13-ára tervezett közgyűlés elé fogják terjeszteni elfogadásra, mely számok ismeretében kerül kialakításra az egyes választókerületek rendelkezésére álló keretek felhasználásának a módja. Remélem, erre már a megválasztott részönkormányzat tagjainak a segítségével, közreműködésével kerül sor.

Január elején sikerült 14 szőregi családnak 5-5 mázsa tűzifát juttatni, de ez közel sem elég, hogy kihúzzák a telet, ezért nem szabad lemondanunk a hullott fák gyűjtésének a megszervezéséről sem.

A hónap két legfigyelemreméltóbb kulturális eseménye az Amadeus Klarinétzenekar koncertje és a Magyar Kultúra Napjára adott műsor volt, amikor láthattam a Szőregi Rezegők Néptánccsoportot is! Sajnos nem tudtam eljutni a nyugdíjas klubok összejöveteleire, mert keddenként és csütörtökönként késő délután fogytak el a vizsgázóim.

A hónapban összesen három fogadóórám volt, kettő Szőregen, egy Marostőben. Továbbra is szeretettel várom Önöket minden páros héten, szerdán délután.

dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 6621 • e-mail: berkesi.otto@szeged.hu