Tisztelt Szőregiek!

Képviselői fogadóóráimon minden páros héten, szerdán 15.00 órától várom Önöket a Szeged MJV Önkormányzatának Szőregi Kirendeltségén (Szerb utca 21. tel.: 62/564-409). A kirendeltség fél hatig tart nyitva, ám ha szükségesnek bizonyul én ez után is az Önök rendelkezésére tudok állni.

Az önkormányzati fenntartású-, és tulajdonú intézmények egy részét meglátogattam. Nagyon jók voltak a tapasztalataim, tettre kész, elkötelezett emberekkel találkoztam. Szeretném felvenni a kapcsolatot más szőregi szervezetek vezetőivel is.

Szeged MJV Önkormányzatának Közgyűlése megtartotta második ülését, melyen számos fontos döntést hozott, többek közt az önkormányzati cégek átszervezéséről, és a Szőreget is érintő,  részönkormányzatok választásának a módjáról. Alapvetően megváltozott a jelölés menete: két kijelölt napon a szőregiek sokkal szélesebb köre – a kirendeltségre ellátogatva – írásban tehet javaslatot a jelöltekre. A testület hét főből fog állni, beleértve a vezetőjét, a megválasztott helyi önkormányzati képviselőt. A jelöltek megválasztása továbbra is a Polgármester úr javaslata alapján, a Közgyűlés feladata. Nagyon szeretném, ha a testületben helyet kapnának a helyi intézmények, társadalmi-, és civil szerveződések, a városrész életében meghatározó szerepet betöltő közösségek képviselői is. Ehhez az kell, hogy minél többen támogassák őket.

A Közgyűlés helybenhagyta a november 10-i lakossági fórumon megtárgyalt, és támogatott javaslatot, hogy a Palackozó melletti telekrendezés során nyitott új utca neve Gyár utca legyen.

Sokan, számos megkereséssel segítségemet kérték. Néhány ügyben már sikerült lépéseket tenni, mások nem olyan „egyszerűek”, mint az iskolánál lévő zebra újrafestetése, így hosszabb időt, több türelmet igényelnek.

A szőregi gyógyszertár vezetője szeretné tudatni azon mozgásukban korlátozottakkal, akik erről még nem értesültek, hogy a gyógyszertárat nyitvatartási idő alatt gépkocsival érkezők megközelíthetik az udvarról a hátsó bejáraton át. Akik ezt nem tehetik meg, érkezésükről telefonon (62/540-634) értesítsék a gyógyszertárat, és munkatársaik személyesen mennek le hozzájuk a főlépcsőn.

dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 6621 • e-mail: berkesi.otto@szeged.eu