A Magyar és a Szerb utca jobb és bal oldalának járdajavítási munkálatait befejeztük.

A kispiacon (Hősök tere) sikerült a régi asztalokat újra cserélni.

A „Lány rózsákkal” köztéri szobrot a Hősök terei körforgalomban térfigyelő kamera rögzíti a téren zajló eseményeket. A felvételeket digitálisan tárolják, amelyek segítségével az esetleges rongálást követően az elkövető személye könnyebben kideríthetővé válik a rendőrség számára. Köszönöm Fráter György és a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének támogatását a kamera felszerelésében.

A kormány meghirdette az iskolákban a mindennapos testnevelési órákat, így az önkormányzat az igazgatónő kérésére segített a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermének, öltözőinek és a vizesblokkjainak festésében, mázolásában. A gyermekek számára a kulturáltabb környezetben való sportolását tudjuk elősegíteni.

Nagy öröm számomra, hogy a kormány és a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program pályázati lehetőséget nyújtott, és ehhez csatlakozott településünk is. A pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően Szeged városában elsőként Szőregen épülhet műfüves futballpálya, melyhez jelentős anyagi támogatást biztosított Szeged Város Közgyűlése is. A munkálatok megkezdése az időjárási viszonyokhoz igazodva kezdődik el.

A napokban volt településünk egyik legnagyobb ünnepe. Templomunk védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak ünnepén különleges látványban lehetett része a szőregi híveknek. A Móra Ferenc Múzeumból erre a napra a híres reneszánsz festőművésznek Stefano Cernotto Szent Katalint ábrázoló festményét tekinthették meg a templomba látogatók. A szentmise végén az idén is a már hagyománnyá váló Emese-díj átadásával köszöntük meg Dr. Csanádi Lászlónak, Dr. Csergő Tibornak, Dobák Lászlónénak, Dr. Lakatos Lajosnak és Dr. Szántó Gergelynek mindazt a munkát, amit városrészünk és az itt lakók önzetlen segítéséért tesznek.

December 7-én 10 órától a Faluházban Beláncsity Radován jóvoltából rózsatöveket osztunk a készlet erejéig.

December 12-én 15 órakor önkormányzati adománycsomagok kerülnek kiosztásra a Faluházban, amelyről értesítést küldünk az érintettek számára.

Továbbra is rendelkezésükre állok Szőreg lakóinak!

Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő