– Még az elmúlt évben, 2012. július 21. napján döntött a Közgyűlés Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága a Rózsatő és Iskola utca autóbusz megállóhelyek javítása ügyében. A közlekedésbiztonsági fejlesztési keret terhére megvalósuló munkát lakossági bejelentésre kezdeményeztem. A munka átadásának időpontja – az időjárástól függően – 2013 áprilisában várható.

– Folyamatban van a Magyar-Tigris u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely tervezése.

– Szorgalmas kezek gondozzák a Hősök terén kialakított körforgalomba ültetett növényeket, és remélhető, hogy augusztus 20-án átadásra kerül a város Közgyűlése és a Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ anyagi támogatásával az előző számban bemutatott Rózsa szobor.

– A nagy forgalmú 43-as útról Szőregre bevezető szakaszán a tél folyamán az öreg fák nyesése – a közlekedésbiztonsági előírásokat is szem előtt tartva – megtörtént. A kitermelt fa mennyiséget a helyi szociálisan rászorultak között osztotta el a részönkormányzat. A töltés oldal teljes felületének megtisztítása, a gallyak összeszedése, elszállítása folyamatban van.

– A város Közgyűlése 2013. március 1-jei hatállyal a Szeged I. ker. 1052 hrsz.-ú (korábban Engels u. elnevezésű) közterületet Ezüstfa utcára nevezte el. A lakcímkártya kiadását a Járási Hivatal intézi.

– A Rohonyi dombon ősszel elkezdett társadalmi munkát tavasszal folytatjuk, amiről a Szőregi Regélőben, a májusi számban felhívást teszünk közzé.

– Engedélyt kaptunk romtemplom állagmegóvási munkálataira. A jó idő beálltával elkezdjük a műemlék megóvását.

Rózsavölgyi József