Kedves Vendégeink,
Kedves Szőregiek!

Egy város ak kor élő, lüktető egység, ha minden városrésze önmagában is közösség – kis közösség, melynek megvannak a saját jellegzetességei, saját céljai és természetesen, saját örömei.

A szőregiek – Szegednek ez a megbecsült, kedves színfoltja – ilyen közösség: ahol évszázadok óta él együtt természetes nyitottságban, toleranciában sokféle nemzetiség, ahol összeköti az ottlakókat a példás munkaszeretet, a gondozott kertek és kertészetek, a virágok, a rózsák szeretete. A rózsáké, melyek nemcsak tisztes megélhetést, de örömet is adnak a szőregieknek – no és a sok-sok francia, német, dán vagy olasz háziasszonynak, akik boldogan ültetik, gondozzák a hungarikum mellett immár világhírű szőregi rózsatöveket és gyönyörködnek bennük.

Egy igazi közösségnek szüksége van közös ünneplésre is. Ezt találták meg a szőregiek a stílszerű Rózsaünnepben, mely immár évek ragyogó, látványos színfoltja és nélkülözhetetlen eseménye a szegedi fesztiválvárosi programnak – nem lehet rá nem odafigyelni.

De remél jük, a szőregiek is úgy érzik, ezt a figyelmet nem csak kivívták – a figyelemből kapnak is. Az elmúlt években megszépült a település centruma, a Rózsák tere, új, korszerű művelődési ház épült, folytatódott a Szabadidőpark beruházás.

Az idén is méltó körülmények között ünnepelhet Szeged és Szőreg népe – no és a mindig szívesen látott, kedves vendégsereg.

dr. Botka Lász ló
polgármester

dr. Ujhelyi István
országgyűlési képviselő

A Szőregi Rózsaünnep kiemelt támogatói:

A Szőregi Rózsaünnep a Magyar Fesztivál Szövetség tagja