A Keleti Cédrus Kft. és a Vasúttörténeti Alapítvány közös munkával Vasúttörténeti Emlékhelyet létesített a szőregi vasútállomáson.

Az állomási ún. volt I. számú váltókezelői őrhely épület rendbetételét követően az átadási ünnepség 2009. július 11-én megtörtént. Az alapítvány az őrházi épületet eredeti funkciójának megfelelően rendezte be. A szükséges jelzőeszközöket, értekező és más tárgyi eszközöket az épületben elhelyezte.

A felek közötti megállapodás további célul tűzte ki a felvételi épületben lévő, jelenleg használaton kívüli állomási váróterem közcélú átvételét. A 23,4 m2 alapterületű terem tényleges átvétele, majd rendbetétele ( takarítás, festés, 17 db. tárló elhelyezése, stb.) Sípos István és munkatársai munkájának eredménye. Köszönet a közcélú tevékenységükért.

A Vasúti Emlékhely lehetőségei tovább fejlődtek, ennek következtében indokolt a kiállítás
anyagának bővítése. Ehhez helyi gyűjtésre (vasúti eszközök, relikviák, korabeli utasítások, ruházat, szolgálat ellátás során használt speciális tárgyak) is szükség van.

Tisztelettel kérjük ezért olvasóinkat, kiemelten a településrészen lakó polgárokat, hogy gyűjtőmunkájukkal segítsék a közösségi cél minél teljesebb megvalósulását A gondnoki, esetenkénti látogatásvezetői feladatokat a vasútállomáson lakó Bárdos László nyugalmazott iskolaigazgató látja el. (Elérhetőség: +36-30-621-6286)

Vasúttörténeti Alapítvány
Kapcsolódó anyagok

Szőregi Vasútállomás