Az alapítvány Szőreg településrész rendszerváltás utáni első közhasznú civil szervezete. Elődeink a civil szerveződésben rejlő lehetőségeket gyorsan felismerve 1991. évben alapították. Az alapító a Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ.

Az alapítvány kuratóriuma 2005. december 15-én rendkívüli ülést tartott, melyen az alapító képviseletében Széll Imre elnök adott tájékoztatót:
– Az Alapítvány 2005. évi munkájáról.
– Az Alapítvány nyilvántartásában bekövetkezett személyi változásokról.

Ennek kapcsán a határozatképes létszámban jelenlévő testület bejelentette, hogy dr. Horesnyi Julianna elnöki tisztéről lemondott. A Testület 2005. évben nem működött, e miatt is szükségessé vált a testületi személyi változás.

Célként jelölte meg az alapítvány működőképességének megteremtését, az alapítói célok teljesítését, megköszönve egyidejűleg a kuratórium tagjainak korábbi években végzett munkáját.

Bejelentette, hogy az alapítói rendelkezés nyomán megtörtént az Alapító Okirat módosítása. Az új személyi összetételt kedvezőnek ítéli, hiszen a kuratórium tagjai különböző szakterületek ismerői, jelentős élettapasztalattal és helyi ismeretekkel rendelkező személyek. Az alapítvány pénzforgalmi bankszámláján a 2005. november 30. nap záróegyenlege: 368.532 Ft.

Az alapítvány tisztségviselői 2005. október 1-jei hatállyal:

 • dr. Lakatos Lajos elnök
 • Fráter György alelnök
 • Avramov András tag
 • Benkéné dr. Lavner Klára tag
 • Csiszáné dr. Kosié Mária tag
 • Fogas László tag
 • Dr. Szántó Gergely tag

A kuratórium elnöke bevezetőjében célként jelölte meg elődeinek munkájának tisztelete mellett a változás szükségességét.

Nyugodt légkörű testületi üléseken újra kell gondolni a működést, a célok kijelölését és teljesítését annak hangsúlyozásával, hogy az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat. Ezt követően a 2006. évi gazdálkodási tervvel kapcsolatosan mondták el véleményüket a kuratórium tagjai.

A kiemelt javaslatok az alábbiakban összegezhetők:

 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység (egészségügyi nap szervezése, káros szenvedélyek megelőzésével, gyógyításával kapcsolatos ismeretterjesztés seb.).
 • Közrend, közbiztonság megszilárdításában való közreműködés.
 • Felvetődött a „Falunap” szervezésének gondolata, ennek keretében részfeladatok támogatása.
 • A környezetvédelmi előírások betartásának elősegítése.
 • Rózsaünnep keretében rész szakmai feladat szervezésének előmozdítása, támogatása.

A kuratórium 2006. január hó 16-án tartandó ülésen fogadja el az alapítói célkitúzések megvalósítását szolgáló éves gazdálkodási tervét és mérlegét.

Az alapítvány a településrész fejlődése érdekében szoros kapcsolatot kíván kiépíteni a helyileg működő tíz civil szervezettel.

Szőregért Alapítvány Kuratóriuma