Az ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai miatt május 1-jétől október 31-éig tartanak Szegeden az ebösszeírást.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, azaz a formanyomtatvány beszerzése a gazda kötelessége. Több kutya esetén állatonként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

A formanyomtatvány beszerezhető

a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain:

  • Széchenyi tér 11.
  • Huszár utca 1. Adóiroda Ügyfélszolgálata I. emelet,

valamint kirendeltségein:

  • Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.,
  • Szőreg, Szerb utca 21.,
  • Tápéi, Honfoglalás utca 73.,

továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Az ebtulajdonosok a nyomtatványt kötelesek teljeskörűen kitölteni, és az összeírási időszak lejártáig, leadni a föntebb fölsorolt ügyfélszolgálatok vagy kirendeltségek egyikén, vagy postán föladni azt erre a címre: Igazgatási és Építési Iroda 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Fontos, a mikrochipes és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2013. és 2016. évi ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni!

És ne feledjük azt sem, a kutyatartó összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a polgármesteri hivatal ellenőrzi, és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi az állatvédelmi hatóságnál.

szeged.hu

Borítókép: Illusztráció. Forrás: Stevebidmead, pixabay.com