Éves beszámoló, alapszabály módosító és tisztújító közgyűlést tartott a Szőregi Gazdakör Egyesület.

Az elnök értékelése szerint élénkült az egyesület munkája. Továbbra is fenn kell tartani az érdekvédelmi funkciót, de a jövőben előtérbe kerül a szakmai továbbképzés.

Az egyesület pénzügyi forrása kizárólagosan a tagok által fizetett tagdíj. Ezért is fontos a tagtoborzás, felvétel.

Az elnökség mandátuma az egyhangúlag elfogadott alapszabály módosítás szerint 5 évre szól.

Az elnöki tisztet a tagság szavazata alapján továbbra is Kerekes Ferenc látja el. A gazdák elégedettek a munkájával. A Gazdakör titkára: Rakonczai Tibor. A választás eredményeként a Felügyelő Bizottság elnöke a jelentős szakmai tapasztalattal és szervezőkészséggel rendelkező Bagi Ádám.

A közgyűlésen meghívottként részt vett és felszólalt: Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő Szabó Károly falugazdász és Szögi Gyula a Fontana Credit szőregi kirendeltségének vezetője.

L.L., Szőregi Regélő, 2011. június