Telt ház volt tegnap, délután öt órakor a szőrégi kultúrotthonban. A falugyűlés településrészi önkormányzatot ajánlott. Békési Zoltán, a szegedi közgyűlés tagja, a helység képviselője ismertette a leendő testület jogait és hatásköreit: elsősorban a falu üzemeltetésében, önálló költségvetésének kialakításában, S a helyi hatósági feladatok ellátásban jelölte meg szerepét.

Dr. Tóth László megbízott jegyző arról beszélt. Szőregnek kell magába néznie, a kényszerű házasság közben megjött-é a szerelem. A város és a falu viszonyát a két fél érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásával kell rendezni. A településrészi önkormányzat intézményét próbakőnek nevezte, mely eldöntheti, célszerű-e az együttélés. A helybeliek azonosságtudatát az is sértette, mondotta, hogy hosszú idő óta Szőregen nem született senki — csak Szegeden. Az új körülmények közepette a jövőben a ..Szőreg” bejegyzés kerül a megfelelő rovatba. Lehetőség van rá, hogy az elmúlt közel két évtized máig tisztázatlan „tartozik-követel” anyagi problémáit is megoldják. A városnak nem célja a szőregiek kopasztása, de szóba jöhet az úgynevezett kommunális adó kivetése (ez évi 1-2 ezer forintot jelent), dm tudni kell: egy ingatlanra csak egyféle adót lehet kiszabni, és soha sem lehet megtenni visszamenőleges hatállyal.

— Ki volt az a zsibbadt agyú, aki kitalálta ezt a zsarolást, ezt a helyi adót? — összegezte kérdésben az elhangzottakat egy szőregi polgár.

A falugyűlés a településrészi önkormányzat névsorára a következő javaslatot tette: Magasi Sándorné Németh Magdolna (191). dr. Péter László (177), Kriston Istvánné (170), Mendebaba Rádó (165), Vörös Imre (164), Móra Tibor (160), Kasza Erzsébet (154), Fojta János (137), Bódi János (134), Csábi Ferencné (124), dr. Tóth Magdolna (123), dr. Bozsó Miklós, (108), Szirovicza Csaba (108), Tóth Csaba (93). Kasza Tamás (91), Gyurik Ferencné (88), Kenyeres László (88) és Deák Tünde (50).

Ó. J., Délmagyarország