Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő kezdeményezésére még a nyáron kezdődött el három egykori szőregi plébános sírhelyének felújítása.

“Halottak napján hozzátartozóim sírjai után fölkerestem még három sírt a temetőben. A falu plébánosai voltak; leszármazottaik nincsenek, de virág mégis volt sírhantjukon” – olvasható Péter László Az ezeréves Szőreg c. könyvében. A helyiek a mai napig tisztelik az elhunyt plébánosok emlékét: Radics Pál atya szőregi szolgálata alatt ünnepelte pappá szentelésének 50 éves jubileumát. Ez alkalomból tartott aranymiséje is az Alexandriai Szent Katalin római katolikus templomban hangzott el.

Govrik Sándor plébános mindig tisztelte nemzetünk dicsőséges múltját. A honfoglalás emlékére például egy akácfát ültetett a szajáni temetőben, ami minden pusztító viharnak ellenállt, és hatalmas óriássá növekedett.

Szalma József atya 1936-ban került Szőregre, 14 év elteltével pedig már püspöki tanácsos lett. Még ebben az évben akarta beszervezni az ávó, azonban a derék plébános nem állt kötélnek, ezért elhurcolták. Azt, hogy mi történt vele, utána senkivel nem osztotta meg.

E három lelkipásztor emléke előtt kívánt tisztelegni Rózsavölgyi József, amikor kezdeményezésére megkezdődött a három síremlék felújítása. A munkálatok halottak napjára el is készültek, így a Szőregi Baráti Társaság tagjai és az emlékezni vágyó szőregiek méltóképpen tudtak tisztelegni a plébánosok emléke előtt.

Radics Pál egyedülálló sírját teljesen letisztították, és új koszorútartóval is gazdagodott, Szalma József pedig egy teljesen új síremléket kapott. A legnagyobb munkálatokat Govrik Sándor sírján végezték: a majdnem elsüllyedt sírt 40 centiméterrel megemelték, és gyönyörű, kovácsoltvas kerítést is emeltek köré.

A felújított sírokat Szőreg jelenlegi plébánosa, Nagy Róbert szentelte fel.

Rózsavölgyi József köszönetét fejezte ki az atyának a közreműködésért, Berg Henrik temetőgondnoknak pedig a felújításban való részvételért és segítségéért. Az önkormányzati képviselő örömét fejezte ki, hogy méltó síremlékek állíthatnak emléket Szőreg eme három nagyszerű emberének, akikről Péter László az alábbi sorokkal emlékezett: “E három sírban pihenő derék lelkipásztor megérdemli, hogy az egyházközség viseljen gondot sírjukra, s halottak napján, jeles születési és halálozási évfordulóikon gyertyagyújtással, koszorúzással, imával emlékezzenek meg róluk.”

szegedma.hu

szoreg.hu képtár