A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. Szeged vonzáskörzetéhez tartozó területekről évente átlag 450.000 m3 hulladékot gyűjt össze. Ez a mennyiség a Titanic tengerjáró gigantikus testét teljes egészében megtöltené, s még a fedélzeten is 10 m magasan állna a szemét…

A hulladék nem szemét.

A hulladékgazdálkodásnak a természeti erőforrásokkal történő takarékosságot kell szolgálnia, melynek lényege a hulladékok minél nagyobb mértékű szétválogatása, újrahasznosítása, a másodnyersanyagok kinyerése, valamint a véglegesen hulladéklerakó telepre kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.

A háztartási szemétbe kerülő anyagok közül újrahasznosítható mindenféle papír, műanyag, fém konzerv és üdítős doboz, valamint az üvegek. Szerves anyagok, növényi részek, ételmaradékok elkülönített kezelése lehetővé teszi a komposztálást, melynek során a szerves hulladék lebomlik, értékes humusszá alakul, majd a kerti munkálatok, mezőgazdasági hasznosítás során visszakerül az anyagok körforgásába. Kitűnik, hogy az, amit a mindennapi gyakorlatban szemétnek hívunk, többnyire csak az újrahasznosítható anyagok nehezen szétválogatható keveréke, aminek döntő hányada eltűnhetne, ha szelektíven kerülnének ki a háztartásból.

A 2001. január 1-jén hatályba lépett 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 56. § (7.) bekezdése szerint a lerakással ártalmatlanított, biológiailag lebomló szerves-anyag tartalmat:
2004. július 1. napjáig 75%-ra
2007. július 1. napjáig 50%-ra
2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

A mai háztartásokban naponta képződő hulladék még nem hasznosul megfelelő mértékben, ezért a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 1997-ben megkezdte a szelektív hulladékgyűjtési program megvalósítását Szegeden: hulladékudvarok kialakítását, a hulladékválogató beruházás előkészítését.

A hulladék MEGSZOKOTT útja: hagyományos, hulladékgyűjtés – hulladékszállítás – hulladéklerakó

A hulladék útja a SZELEKTÍV gyűjtési rendszeren keresztül: lakosság, ipar, intézmények – szelektív hulladékgyűjtés – gyűjtőpontok, hulladékudvarok – válogatómű – másodnyersanyag-feldolgozók – kereskedelem.