Szegedi Önkormányzata sikerrel pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázati felhívásra, melynek célja a megyei jogú városok 2014-2020-as többéves Európai Uniós fejlesztési időszakra való felkészülésének támogatása volt. A projekt célok megvalósításához az Európai Unió 40 millió forint támogatást nyújtott.

A 2014-2020-as tervezési időszakra való felkészülés országos és helyi szinten is a korábbiakhoz képest megújult keretek között zajlik. Ennek megfelelően a településfejlesztés teljes rendszere is változott. 2014. és 2020. között a megyei jogú városok önálló forráskerettel gazdálkodhatnak Magyarországon. A rendelkezésre álló támogatás hatékony felhasználása érdekében hosszú távú, a városi fejlesztési programokat megalapozó stratégiai dokumentumok elkészítése szükséges.

A projekt célja a jelenleg meglévő településfejlesztési koncepció és integrált városfejlesztési stratégia továbbfejlesztésével olyan, a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő alapdokumentumok elkészítése volt, amelyek által biztosítható, hogy a város 2014-2020-as tervezési időszakban megvalósítandó középtávú fejlesztési elképzelései megfelelő stratégiai alátámasztást nyerjenek.

A fejlesztés eredményeként elkészült Szeged Megyei Jogú Város Partnerségi Egyeztetési Terve valamint SZMJV Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata. A fentiek mellett a projekt keretében ugyancsak elkészült SZMJV Integrált Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája, amely a megalapozó vizsgálat megállapításaira épülően rögzíti Szeged jövőképét, 2030-ig terjedő átfogó célkitűzéseit, valamint középtávú specifikus céljait. Mindezek mellett Előzetes Akcióterületi Tervek és Integrált Területi Beruházási csomagok előkészítésére is sor került az Integrált Település Fejlesztési Stratégiában kijelölt 4 fókusz területre vonatkozóan.

szeged.hu

Kapcsolódó anyagok

Borítókép: Illusztráció. Fotó: szeged.hu