A szőregi művelődési házban megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepségen felléptek a Kossuth Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulói, majd Pozsgay Imre politikus, egyetemi tanár tartott szónoklatot.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint az 1956-os forradalom eseményei közt fennálló párhuzamról Pozsgay elmondta: a Habsburgok 1849-ben leverték a magyar szabadságharcot orosz segítséggel, Ferenc József el is ment Varsóba kezet csókolni a cárnak. 1956-ban ugyanez történt, Kádár rettenetes megtorlással kezdte a „rendcsinálást”, majd rákényszerült arra – ha bármilyen együttműködést remél a társadalomtól –, hogy konszolidációs tervet készítsen. Ezt hívta később a világ gulyáskommunizmusnak. Kádár lényegében megbékélést akart a társadalommal. Ennek következtében primitív jóléti társadalmi formát agyalt ki azzal a Bibliából idézett jelszóval, „aki nincs ellenünk, az velünk van”.

A szónok szerint kétszer működött Magyarországon az ’56-os forradalom eszméje, egyszer kényszerűségből a Kádári rendszer válsága idején, másodszor pedig a rendszerváltás hajnalán, amikor a társadalom rádöbbent arra, ismét történelmi fordulatra van szükség. Így történhetett meg, hogy Pozsgay 1989. január 28-án a 168 óra című rádióműsorban kimondhatta, ’56-ban Magyarországon nem ellenforradalom, hanem népfelkelés zajlott. Ezzel az is egyértelművé vált, hogy ettől a pillanattól a szovjet beavatkozást sem lehetett tovább testvéri segítségnek nevezni, mert az tulajdonképpen közönséges intervenció volt a birodalom védelmére. A felgyorsult események nyomán elindult a párt feloszlása, a szovjet birodalom szétesése, színre léptek a reformmozgalmak, elkezdődtek a tárgyalások a rendszer békés átalakulásáról.

A tisztelet nem csak a forradalmárokat illeti meg, hanem a népet is, amely ezt a forradalmi lehetőséget megteremtette 1956-ban, fejezte be szónoklatát Pozsgay Imre. A megemlékezés végén a részvevők gyalog átsétáltak a Hősök terére, ahol koszorút helyeztek el Földesi Tibor ’56-os mártír hős emléktáblájánál. Bodó Imre országgyűlési képviselő, Gyimesi László tanácsnok, Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő mellett az ünnepségen jelen voltak a település intézményvezetői, neves közéleti személyiségek, polgárok, a helyi általános iskola diákjai.

Tuti, szegedma.hu

szoreg.hu képtár