Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2016/2017. nevelési évre 2016. április 25. (hétfő) 8-17 óra és 2016. április 26. (kedd) 8-17 óra között lehet beíratni gyermekeket.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos a 8. § (2) bekezdése szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A 2016. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2016. május 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) – 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.
  • a gyermek anyakönyvi kivonata
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
  • az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás
  • oltási könyv

 

A Magyar Utcai Óvoda körzete

6771 BÁNYA UTCA (teljes közterület)
6771 BARÁZDA UTCA (teljes közterület)
6771 BOLDOGASSZONY UTCA (teljes közterület)
6771 BUDZSÁK (teljes közterület)
6771 GYŐZELEM TÉR (teljes közterület)
6771 HŐSÖK TERE (teljes közterület)
6771 IKON SOR (teljes közterület)
6771 ISKOLA UTCA (teljes közterület)
6771 JÁCINT UTCA (teljes közterület)
6771 KAVICS UTCA (teljes közterület)
6771 KIS-SZŐLŐ UTCA (teljes közterület)
6771 KRISTÁLY UTCA (teljes közterület)
6771 LEVENDULA UTCA (teljes közterület)
6771 MAGTÁR KÖZ (teljes közterület)
6771 MAGYAR UTCA (páratlan 1-135)
6771 MAGYAR UTCA (páros 2-132)
6771 MAKAI ÚT (teljes közterület)
6771 MÁLYVA UTCA (teljes közterület)
6771 MÁTÉ UTCA (teljes közterület)
6771 MIMÓZA UTCA (teljes közterület)
6771 MUNKÁS UTCA (páratlan 1-21)

6771 MUNKÁS UTCA (páros 2-26)
6771 NAGYKIKINDA UTCA (teljes közterület)
6771 NAPFÉNY KÖZ (teljes közterület)
6771 NEFELEJCS UTCA (teljes közterület)
6771 PÁLMA UTCA (teljes közterület)
6771 PÁLYA TÉR (páratlan 1-31)
6771 RÓZSATŐ UTCA (páratlan 1-39)
6771 SARKANTYÚ UTCA (teljes közterület)
6771 SZEGFŰ UTCA (teljes közterület)
6771 SZERB UTCA (páratlan 1-87)
6771 SZERB UTCA (páros 2-114)
6771 SZÍV UTCA (teljes közterület)
6771 TEMESVÁRI UTCA (teljes közterület)
6771 TEMPLOM TÉR (teljes közterület)
6771 TIGRIS UTCA (teljes közterület)
6771 TULIPÁN UTCA (teljes közterület)
6726 ÚJSZŐREGI SOR (teljes közterület)
6726 VADRÓZSA SOR (teljes közterület)
6771 VASPÁLYA UTCA (teljes közterület)
6771 VIOLA UTCA (teljes közterület)
6771 ZSÁLYA UTCA (teljes közterület)

A Szerb Utcai Óvoda körzete

6771 BOKRÉTA UTCA (teljes közterület)
6771 ENGELS UTCA (teljes közterület)
6771 FÁCÁN UTCA (teljes közterület)
6771 GŐZMALOM UTCA (teljes közterület)
6771 GYÁR UTCA (teljes közterület)
6771 JÁZMIN UTCA (teljes közterület)
6771 KIS-BOGÁROS UTCA (teljes közterület)
6771 LOMB UTCA (teljes közterület)
6771 MAGYAR UTCA (páros 2-220)
6771 MAGYAR UTCA (páratlan 1-199)
6771 MUNKÁS UTCA (páratlan 1-111)

6771 MUNKÁS UTCA (páros 2-100)
6771 NAGYBECSKEREKI UTCA (teljes közterület)
6771 NYÁRFA UTCA (teljes közterület)
6771 PALACKOZÓ UTCA (teljes közterület)
6771 PÁLYA TÉR (páros 2-40)
6771 RÓZSATŐ UTCA (páros 2-50)
6771 SZERB UTCA (páratlan 1-185)
6771 SZERB UTCA (páros 2-230)
6771 ÚJVILÁG UTCA (teljes közterület)
6771 VÁGÓHÍD UTCA (teljes közterület)

Forrás: szegedvaros.hu

Kapcsolódó anyagok

Borítókép: Fotó: Magyar utcai Óvoda