A szegedi muzeum, amelynek nagysikerű ásatásai az idén többízben keltettek országos érdeklődést, két hét 6ta a Tisza túlsó partján, az Ujsziegeddel határos Szőregen végez nagyobbarányu ásatást. Móra Ferenc, a muzeum igazgatója itt a korai bronzkorból való temetőt talált a falu szélső utcájában, amely évezredekkel ezelőtt Maros-part volt. Eddig harminc sirt lárt fel három telken, de próbaásatásokkal megállapította, hogy a temető terjedelme húszszor akkora, mtnt az eddig felásotl rész s bizonyára a sírok százait foglalja magában, ami messze meghaladja az eddig összes bronzkori temetők méreteit.

A szőregi temetőt már az eddigi leletek a bronzkultura egyik legfontosabb állomásává teszik. A csontvázak mind zsugorítottak és minden sírban legalább három edény van, közöttük az egyik mindig nagy tál, némelyik félméter átmérőjű és disznócsontok feküsznek benne A bronztárgyak tük és mancsettaszerü karperecek, amelyek nagyon kevés ónt tartalmaznak s a temető korát a rézkorhoz közelállónak mutatják. Legalább négyezer évesek erek a bronzkori sirok, amelyek közül i néhányat teljes egészében, földdel együtt felvettek és beszállítottak a szegedi muzeumba. Nagyszámú kő-, csont- és kagylóékszert is találtak a halottak mellett, köztük eddig ismeretlen formájuakat.

Móra Ferenc, mig az idő engedi, folytatni fogja az ásatásokat, amelyeket a vasárnapon és hétfőn Szegeden tartózkodó Klebelsbrrg Kunó gróf kultuszminiszter is megtekint. Értesülésünk szerint ez alkalommal Klebelsberg kultuszminiszter megtekinti a szegedi muzeum ujabbkori leleteit, így a példátlanul bő kíszombori leleteket, a nagyszéksósi és alsótanyai, a kishomoki leleteket és a szegedi muzeum igen gazdag eddigi anyagát, melyek helyszűkében, ládákba csomagolva, vannak a múzeumban felhalmozva. A miniszter ez alkalommal dr. Somogyi Szilveszter polgármesterrel és Móra Ferenc muzeumigazgatóval megtárgyalja az általa Szegeden felépítendő népvándorláskor! muzeum ügyét és a szegedkőrnyéki igen gazdag lelőhelyek további feltárásának kérdését is. Klebelsberg kultuszminiszter — mint ismeretes — kijelentette, hogy a szegedi muzeum kibővítését, illetve a külön szegedi népvándorláskori muzeumot a legrövidebb időn belül felépíteni és megvalósítani kívánja. Az uj muzeummal Szeged és az ország egy, az egész világon páratlanul álló kultúrintézménnyel gazdagodik.

Délmagyarország

Borítókép: Forrás: Magyar Híradó 254. szám. A Szőregi bronzkori temető ásatásai. 1928. december