Mint minden évben, idén is Kálmány Lajos emlékünnepséggel kezdte az új esztendőt a Szőregi Baráti Társaság. A tagság az Alexandriai Szent Katalin Római Katolikus Plébánia falán elhelyezett emléktáblánál gyűlt össze, hogy együtt emlékezzenek a neves folkloristára.

A Himnusz eléneklése után a megemlékezés szervezője, Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő Nagy Róbert plébánossal és Péter László professor emeritussal együtt helyezte el a megemlékezés virágait Kálmány Lajos domborműve előtt.

A koszorúzás után a Plébánia nagytermében folytatódott az ünnepség. A zsúfolásig megtelt teremben az érdeklődők először Péter László gondolatait hallhatták: „A 48-as szellemű magyar ifjúság fontos hivatása, hogy ápolja a magyar történelem progresszív, haladó szellemű hagyományait. Ilyen szabadságharcos hagyományt jelent nekünk szegedieknek és Szeged környékieknek az első temesközi falukutató, Kálmány Lajos, a legnagyobb magyar népköltészettudós egyénisége és élete. Kálmány Lajos szegedi születésű katolikus pap volt, aki fiatal lelkész korától a nép között élt, gyűjtötte szokásait, dalait, balladáit, meséit, játékait.

Hét kötete látott eddig az alföldi népköltészet gazdag kincseivel telistele napvilágot, és folyóiratokban, újságokban megjelent írásain kívül nagy kéziratos hagyatéka vár földolgozásra. Kálmány Lajossal kora s különösen Szeged városa gyalázatosan bánt életében, s emlékét halálában sem becsüli méltóképpen. A szabadságharcos hagyományt ápoló 48-as szegedi ifjúság kötelessége, hogy a szegedi múlt legnagyobb progresszív hagyományát jelentő Kálmány Lajost a feledés homályából újra ifjúságunk, közéletünk, társadalmunk elé állítsa példaképül: íme a pap, aki őszintén és egyszerre tudta szolgálni népe, nemzete és hite valóságos érdekeit.”

A professzor értékes előadása után képviselő úr felkérte Polner Zoltánt, hogy tartsa meg „Kálmány Lajos és az irodalom összefüggése” című előadását; melyben felhívta a figyelmet annak a szellemi örökségnek és hagyatéknak a jelentőségére, amit Kálmány Lajos ránk hagyott. A költő eme ünnepi alkalomra is – immár hagyomány szerint – verset írt, melyet ifj. Szilágyi Árpád szavalt el.

Mint minden évben, idén is megtörtént a „Szőregért emlékérem” ünnepélyes átadása. A plakettet minden évben egy olyan személy kapja, aki Szőregért és a közösségért végzett áldozatos munkájával kiemelkedik a társadalmi életből.

Ebben az évben Polner Zoltán költő kapta a kitüntetést, azért az egyedülálló és kimagasló szellemi munkáért, melyet a városrészért tett. Nincs még egy település hazánkban, ahol minden egyes köztéri alkotáshoz verset írtak volna – Szőregen ezt Polner Zoltánnak köszönhetjük. Emellett köszönet illeti még a „Szőregi imádságok” c. könyv megírásáért, melyet az Alexandriai Szent Katalin Római Katolikus Templom fennállásának 200 évfordulója alkalmából adott át a szőregieknek.

szegedma.hu

Borítókép: Fotó: szegedma.hu