A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az illegális hulladéklerakás megakadályozása és felszámolása érdekében Szeged egész területére valamint 32 Szeged környéki településre kidolgozta a hulladékudvar hálózat megvalósítására vonatkozó programját.

Elsőként 1997-ben Algyőn és Gyálaréten alakítottuk ki a hulladékudvarokat, melyek segítségével drasztikusan csökkent az illegális hulladéklerakás.

A kezdeti sikerek meggyőzték Társaságunkat a program hatékonyságáról, így 2004 végéig, további hulladékudvarokat helyeztünk üzembe a következő településeken: Kiskundorozsma, Tiszasziget, Újszentiván, Röszke, Szatymaz, Mihálytelek, Sándorfalva.

Szeged és közvetlen környékének valamint a 32 település hulladékgazdálkodási problémáinak végleges megszüntetéséhez, még további 32 hulladékudvar megépítése vált szükségessé, melynek megvalósítására a egy hulladékgazdálkodási pályázat adott lehetőséget.

Figyelembe véve a szegedi ingatlanok darabszámát 10 darab hulladékudvar kialakítását terveztük megvalósítani, melyből létrehozni csupán 4 darabot tudtunk.

A csekély darabszámú hulladékudvar kijelölése, valamint a megvalósult létesítmények területi eloszlásának egyenetlensége, azonban folyamatosan gondot okoz a közszolgáltatás ellátásában. A hulladékudvarok és gyűjtőszigetek elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy az azonos közszolgálási területhez tartozó polgároknak, lakosoknak ugyanazon szolgáltatás feltételeit nyújtsuk, azonos díjfizetési kötelezettség mellett.

Ez a fennálló probléma legjobban, Szőreg területén csúcsosodott ki az elmúlt években, ahol a lakosok a lomtalanítási időszakokon kívül nem tudnak jelentős költségek nélkül megszabadulni szelektív  hulladékaiktól.

A szőregi lakosok jelenleg, Újszentivánon vehetik igénybe a szeletív hulladékgyűjtés és a hulladékudvarok által nyújtott előnyöket, lehetőségeket. Ez a rendszer azonban az arányaiban nagy szállítási távolságok miatt nem fenntartható, nem hatékony. Gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a szőregi lakosok közül, minimális azon polgárok száma akik tudnak és akarnak élni az ideiglenes megoldás adta előnyökkel.

Általánosságban megállapítható, hogy az egyre növekvő mennyiségben jelentkező csomagolóanyagok, a szigorodó környezetvédelmi jogszabályok a Hgt. módosításával beígért lerakási járulékok, valamint a fokozódó Tulajdonosi elvárások mind-mind abba az irányba sodorják társaságunkat, hogy növelnie kell a begyűjtésre került másodnyersanyagok mennyiségét. Ennek, valamint az illegális hulladéklerakás megakadályozásának, csökkentésének egyik módja lehet, ha lehetőséget biztosítunk a lakosoknak arra, hogy a számukra feleslegessé vált, közszolgáltatásba nem bevont szeletíven gyűjtött hulladékuktól, térítésmentesen megszabaduljanak, lakóhelyük közvetlen környezetében.

Az utóbbi évtized során számos szőregi területet vizsgáltunk meg, hogy melyik lenne a legideálisabb hely a hulladékudvar kialakítására.

A legalkalmasabb helyszínnek a Magyar utcáról nyíló volt palackozó üzem felparcellázásra került ipari területének két szabad telke tűnik.

A teleknek minden adottsága megvan ahhoz, megépüljön a szőregi lakosok számára a már régóta várt hulladékudvar.

A létesítmény működése nem eredményez zavaró hatásokat, nincs jelentős zajártalma, és a  szállítójárművek sem növelik a környék forgalmának sűrűségét. Az udvar zárt terület, személyzettel,  ellátott.

Felügyelet mellett lehet a kizárólagosan szelektált hulladékot fém konténerekbe helyezni térítésmentesen fajtánként, melyet nagy gyakorisággal rendszeresen elszállítunk.

A tervezett fejlesztés megközelítően 15 millió forintból fog megvalósulni várhatóan 2013 év elejére.

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. / Szőregi Regélő, 2012. július