A Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetsége 2011. március 19-én Szőregen tartotta kihelyezett ülését. A megjelenteket a helyi gazdakör elnöke Kerekes Ferenc üdvözölte, majd röviden ismertette a testület munkáját.

Az agrárfórumon megjelent: Jakab István a Magosz elnöke, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke. Kispál Ferenc Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetségének elnöke.

Az ülésen 60 gazda vett részt. A Magosz elnöke tájékoztatást adott az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságában végzett munkáról. Hangsúlyozta, készül az agrár és vidékfejlesztési stratégia, a tervezet megfelelő forrás biztosításával jelenleg a társadalmi egyeztetésen formálódik.

Kidolgozás alatt van a Nemzeti Földalapból történő termőföld igénylésének módja. A hároméves időtartamú moratórium során rendezni kell a mezőgazdasági birtokviszonyokat, a helyben lakó és a fiatal gazdálkodók számára mind a termőföld tulajdonlása, mind használata során előnyt kell biztosítani.

Külön bizottság foglalkozik az agrár kamarai törvény (mezőgazdaság, vidék és élelmiszergazdaság) elkészítésével és előterjesztésével.
Az őstermelőkre vonatkozó törvényi szabályozást felül kell vizsgálni. A megyében a bejegyzett őstermelői létszám 67000 fős nagyságrendű.
A szabályozás hiányosságait kihasználva sokan ténylegesen nem folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, szerepük pusztán az áru felvásárlásra és értékesítésre szorítkozik. Mindez a tényleges őstermelők sérelmére és kárára történik s ezen a törvény módosításával változtatni szükséges.

Érdekes ismertető hangzott el a fűszerpaprika termesztés visszaesésével kapcsolatban. A téma előadója dr. Somogyi György kandidátus, tudományos kutató volt. Szembesített bennünket azzal, hogy jelenleg az ország szükségletének mintegy 60%-át külföldi forrás biztosítja, míg 8-10 évvel ezelőtt a hazai igény kielégítésén túl a termelés 25%-a export alapot képezett. Európa, de a világ nagy része is ismerte például a szegedi paprikát. Vissza kell szerezni korábbi hírnevünket, melyhez a kiváló fajták adottak.

Aktuális agrárinformációk keretében előadás volt a jelenlegi pályázati lehetőségek és támogatások kifizetésének helyzetéről is.

A szakmai előadásokat követően a megye gazdaköri képviselői több kérdésre eligazító és a tényleges munka során hasznosítható választ kaptak.
Az agrárfórum befejezéseként Bodó Imre országgyűlési képviselő köszönte meg az előadók és a felszólaló gazdák észrevételeit, munkát segítő javaslatait, majd vendégül látta a fórum résztvevőit.

LL., Szőregi Regélő, 2011. május