Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata várja azon szegedi állandó lakhellyel rendelkező nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik 50, 60, 65 vagy 70 évvel ezelőtt kapták óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.

Az önkormányzat a díszoklevél (arany, gyémánt, vas, rubin) adományozásához a jelentkezők kérelmét felterjeszti az illetékes felsőoktatási intézményhez.

A kérelem benyújtási határideje: 2003. február 20.

* Az arany oklevél várományosa (aki oklevelét 50 évvel ezelőtt – 1953. évben – vette át) kérelméhez szíveskedjen csatolni:
* rövid önéletrajzot – szakmai életút, munkásság méltatását
* eredeti oklevélről másolatot, valamint
* az utolsó munkahelytől igazolást, illetőleg javaslatot (ennek hiányában legalább 30 év, pedagógusi pályán eltöltött idő igazolását.)

A felsőoktatási (jogutód) intézmény a kérelmet a fenti okmányok csatolásával fogadja, és dönt a díszoklevél adományozásáról.

Az érdekeltek a díszoklevél adományozásával kapcsolatban felvilágosítást Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Irodáján kérhetnek (6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 225. szoba és/vagy 564-364 és 564-179-es telefonszámon.)

Délmagyarország, 2003. január 18.