Csütörtökön reggel álmosan ébredt Szőreg, de egyes helyeken még a déli órákban is jó hangulat uralkodott. Mindenki a jól sikerült szerdai bálról beszélt. Ott volt a tűzollóbálon Frass Károly  főjegyzővel az élen a község valamennyi vezetője. A tánc előtt műsor volt. Majorossy László adóügyi jegyző dalait, a Mózsa- és a Gyuris-nővérek táncait melegen tapsolta a lelkes közönség. A hál  sikeres rendezése Bódi Menyhért tűzoltófőparancsnok nevéhez fűződik.

A jó hangulat mögött azonban meghúzódtak a gondok is.

— A község legnagyobb problémája — mondotta Frass Károly főjegyző — a vasút mellett elterülő 145 hold föld eladása és az, hogy nem lehet a bankoktól kölcsönt kapni. Ha megfelelő tőke állna rendelkezésünkre, nem kellene megválnunk a község legértékesebb földjétől.

— A polgárok eleget tesznek kötelezettségeiknek — folytatta í főjegyző —, az adó 97 százalékban befolyt, a hátralékokkal együtt 104 százalékot is kitesz a befizetés. Hiába jó a búza ára, megvan
a fizetési készség. Ilyenkor nincsen szükség végrehajtóra…

Szőreg az ország egyik legnagyobb salátatermő vidéke.

— A mi salátánk — mondotta Frass főjegyző —, nyolc nappal előbb beérik, mint a kőrösi és minőségében sem marad alul. Tavaly nagy kvantumot szállítottunk Ausztriába és más országokba és egészen bizonyosan, mert a körösiek — tőlünk vásároltak, 70-80 ezer pengő bevételre tettek szert a termelők a saláta révén. Jó nevet szerzett magának az országos piacon a szőregi barack is.

— Milyen olcsón juthatna Szeged — mondotta a főjegyző — a szőregi terményekhez, ha nem szabna olyan magas vámokat.

A szegedi vám Szőreg örökös panasza és a közönség kénytelen megfizetni ezt az árdifferenciát

— Jóllehet, a szegediek mindent megtesznek annak az érdekében, hogy kulánsan szolgálják ki a szegedi piacot, hiszen i vámnál leszállnak szekerükről és gyalogszerrel mennek be a városba. Ez az eljárás azonban az áru rovására megy.

Hegyközi Péter bírónak is a főjegyzővel hasonló véleménye van a helyzetről. A köztiszteletben álló bíróval akkor beszélgettünk, amikor Beck Dezsővel, a község egyik tekintélyes kereskedőjével  folytatott megbeszélést. A két szőregi polgárnak is a falu nagy problémája, a 145 hold föld eladása okozza a legnagyobb gondot.

— Teher van még a Gerliczy-parcellázásból vásárolt 400 hold legelőn — mondották — azt szeretnénk — tisztázni.

Ha el tudnánk adni a 145 hold földet, megszabadulna a falu a gondoktól.

— Nem egy tagban akarjuk eladni a községi földet, parcellázva is átadjuk, akár holdanként is. Nagy az érdeklődés iránta, hiszen a legjobb helyen fekszik, i vasútállomás és az országul közelében és a falu legjobb földje. Február 15 én lejár az igénylési határidő és akkorára bizonyára kénytelenek leszünk megválni a földtől. Első a község érdeke.

Szalma József ezeket mondotta a szőregi helyzetről:

— Igen szép példáját mutatták a szőregiek az áldozatkészségnek, amikor elhatározták, hogy felépítik a Katolikus Legényegylet otthonát. Az első lépést az otthon felállítása érdekében Schaffer Gyula földbirtokos tette, aki telket adományozott a nemes célra. Nagyobb adományt kapott az egyházközség Fű z ess v Márton nyugalmazott iskolaigazgatótól. A gyűjtés szépen folyik és remélni lehet,  hamarosan otthoni kap az egylet.

Szőreg az egyetlen község, amelynek ingyenebédakciója van.

Már csak azért is fontos a legényegylet otthonának a felépítése.

Szőreg a sporttéren is méltóképen kiveszi részét. A Rákóczi Sport Egyesület egyik legrégibb tagja a másodosztálynak és a bajnokságért folyó küzdelemben jelentős szerepet játszik. Nemrégen erős mozgalom indult meg Szőregen a csapat anyagi helyzetének megszilárdítása érdekében. Rozsa László futballigazgató kezdeményezésére az akció sikerrel is járt. Szőreg csapata lett Rákóczi, a  gyárak tisztviselői és munkásai testületileg beléptek a klubba. Most volt a tisztujitó közgyűlés és több uj tagot választottak be a Vezetőségbe. Az intézői tisztségben is történt változás, amennyiben Mader István, aki kilenc évig látta el funkcióját, lemondott tisztségéről személyi okok miatt. Utódául Szőregi-Kurilla Lászlót, a Szeged FC volt futballistáját választották meg. A vezetőség mindent elkövet, hogy Madert, aki hervadhatatlan érdemeket szerzett a Rákóczi felvirágoztatása körül, vissza hozza.

A farsangi szezonból is kiveszi részét Szőreg.

Február 12-én rendezik meg a Kaszinó-bálat, 20-án kerül sor a szegedi tanítóképző intézet negyven tagu műkedvelői gárdájának a vendégszereplésére A kulturest keretében a tanitóképezdések elő
adják a „Juhász legény, szegény juhász legény” című daljátékot. Február 27-én lesz a Rákóczi-bál, amely iránt máris nagy az érdeklődés.

Szőreg öt kilométerre van Szegedtől, házai már szirte egybeolvadtak Szegeddel, az autóbusz végig házsorok között halad Szeged és Szőreg között. Azért látszik, hogy más megyében van, a  tolontálmegyei országút már ki van javítva…

Herczeg Sándor, Délmagyarország