Lakossági hozzájárulás: 120 ezer forint, 8 év alatt

A szegedi csatornamű-bizottság befejezte a szervezést, valamennyi érintett városrészben tájékoztatták a lakókat a szennyvízelvezető hálózat építési programjának részleteiről.

A csatornázatlan utcákban lakók többféle okból is örömmel fogadták a régóta tervezett csatornaépítés hírét. Az újszegedi Lövölde utcában egy úr előkertje kapujában mesélte el, hogy öt éve lakik új házában, s félévente kell kihívnia a szippantó autót. A csatornaépítést nemcsak a szennyvíz elvezetése miatt, de a talajvíz várható csökkenése reményében is várja: a földből előtörő víz már többször elborította szomszédja kis házát.

A közelben lakó Csáki László is helyesli a csatornatervet. Háza szennyvízderítőjét átlag másfél havonta kell üríteni, de ha elkészül az csatorna, az elvezetés várhatóan kevesebbe kerül majd, mint a rendszeres szállítás.

Papp Tamásné, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának munkatársa az Európai Unió ISPA csatornahálózat-fejlesztési programjáról emlékeztetőül elmondta, hogy Magyarországon három város, Budapest, Debrecen és Szeged kapott uniós támogatást. Szegeden a szennyvíztisztító bővítése, a csatornahálózat teljes kiépítése, valamint az új főgyűjtő csatorna építése valósulhat meg az unió segítségével.

A teljes beruházás 17 milliárd forintba kerül: ennek felét fedezi az ISPA-támogatás, 35 százalékát adja az állam, 15 százalék a „saját erő”, amelyet a városi költségvetésből és lakossági hozzájárulásból kell előteremteni. A lakosságra jutó teher minimális (a teljes költség mintegy 5 százaléka); a támogatás feltételeként szabták meg, hogy az érintettek, ha jelképesen is, de vállaljanak kötelezettséget a megvalósítás mellett.

Ö sszesen 295 kilométernyi csatorna készül. A terv szerint Szeged teljes belterületén kiépítik a szennyvíz- és csapadékelvezető hálózatot. Egyes városrészekben (például Szőreg, Gyálarét) még egyáltalán nincs csatorna, másutt (mint Tápén, Petőfitelepen, Kiskundorozsmán) csak részben készült el a rendszer.

A munka előkészítő szakasza a végéhez közelít: a kivitelezésre kiírt pályázatra érkező ajánlatok értékelése után, remélhetőleg az év második felében megkezdődhet az építés. Befejezési határidő: 2005.

Katona Gyula, a Szegedi Városi Csatornamű Társulat elnöke tájékoztatása szerint a szervezőmunka lezárult, minden városrészben megtartották a lakosságot tájékoztató fórumokat. Portánként 120 ezer forinttal kell hozzájárulni a csatornaépítés költségeihez, kötelezettségvállalási szándékukat aláírásukkal erősítették meg a lakók. A pénzt részletekben, nyolc év alatt, vagy egy összegben is kifizethetik (utóbbi esetben 102 ezer forintra csökken a hozzájárulás). A mintegy tízezer érintett közül hatezerrel már megkötötték a részvételhez szükséges Lakáskassza-szerződéseket is.

Nyilas Péter
Délmagyarország, 2003. március 7.