Szentmisével és koszorúzással emlékeztek szombaton a százhúsz esztendeje elhunyt Radics Pál szőregi plébánosra a Szőregi Baráti Társaság tagjai. A Rózsavölgyi József szegedifideszes önkormányzati képviselő által szervezett eseményen részt vett Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök és Miklós Péter történész, a Csongrád Megyei Közgyűlés kereszténydemokrata tagja is.

Szentmisével és koszorúzással emlékeztek szombaton a százhúsz esztendeje elhunyt Radics Pál szőregi plébánosra a Szőregi Baráti Társaság tagjai. Az eseményt Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő (Fidesz–LÉT) szervezte, aki évek óta elkötelezett a helyi értékek őrzése és a szőregi jeles személyiségek emlékezetének továbbadása mellett. „Az értékőrző szemlélet jegyében – hasonló gondolkodásmódú barátaimmal együtt – szerveztünk rendezvényeket az elmúlt időszakban. Ennek szellemében immár hagyományossá vált az év elején megrendezésre Kálmány Lajos-emlékünnepség – amelyen a szőregi segédlelkészként tevékenykedő nagy magyar folklorista életének és munkásságának egy-egy szeletét elevenítjük föl – éppúgy, mint az 1849. augusztus 5-i szőregi csata hőseiről és hősnőiről való megemlékezés.” Rózsavölgyi József elmondta, külön megtisztelőnek érzi, hogy ezen tevékenységéért – éppen a mostani ünnepség előtt – köszönetet mondott neki Péter László irodalomtörténész professzor, a szegedi és szőregi hagyományok ismerője és jeles kutatója, a város díszpolgára.

A Radics Pál-megemlékezés két részből állt. A szőregi templomban Gyulay Endre kiérdemesült szeged-csanádi püspök mutatott be szentmisét Radics Pál emlékére. A főpásztor homíliájában hangsúlyozta, hogy a pap akkor végzi jól küldetését – mint ahogy Radics is tette a tizenkilencedik században –, ha a közössége megőrzi emlékét és utódai példaképként tekintenek rá. A püspök az újabb papi hivatásokért is imádkozott. A szertartáson a romániai Nagylakról – Radics Pál egykori állomáshelyéről – érkezett hívek is részt vetteka nagylaki lelkész ésVelcsov Péter nagycsanádi esperesplébános vezetésével.

A szentmisét követően Miklós Péter történész, a Csongrád Megyei Közgyűlés tagja (KDNP),a hódmezővásárhelyi Emlékpont vezetője mondott beszédet, aki összefoglalta Radics Pál (1813–1895) életének főbb eseményeit. Kiemelte: Radics hittudományi főiskolai tanárként az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején kiállt a magyar nemzeti függetlenség ügye mellett, majd az 1850-es évek elején újjáépíttette a délvidéki harcok során a szerbek által fölégetett szőregi templomot. 1852 és 1880 között Nagylakon volt lelkész, ahol templomot építtetett a helyi katolikusoknak, s ebben az időben – a verseket és szépirodalmi műveket is publikáló pap – kapcsolatban állt Jókai Mórral, aki hatására írta meg A nagylaki iskolásfiúk című költeményét. Radics Pál élete utolsó tizenöt évét ismét Szőregen töltötte plébánosként: ekkor érte az a megtiszteltetés, hogy az egyházfő, XIII. Leó pápai kamarássá nevezte ki. A 1895. szeptember 4-én elhunyt szőregi lelkész temetési szertartását Ivánkovits János püspök végezte a helyi temetőben.

A megemlékezés zárásaként a résztvevők a szőregi temetőben megkoszorúzták Radics Pál sírját, valamint Nagy Róbert plébános vezetésével imát mondtak egykori papjukért.

szegedma.hu

Borítókép: Fotó: szegedma.hu