Eltávozott közülünk egy szőregi születésű ember, akinek az élete például szolgálhat a fiataloknak. Beck Mihály 1929. november 14-én, Szőregen született, és hosszú, változatos, és eredményes élet után, 2017. július 31-én távozott közülünk.

Gyermekkorát Szőregen töltötte. 1948-ban érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetemen, 1952-ben okleveles vegyészként diplomát szerzett. Rögtön a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szervetlen és Analitikai Kémiai Kutatócsoportjában, Dr. Szabó Zoltán vezetése alatt kezdett dolgozni. A kutatócsoport számos, a magyar kémiai tudomány fejlődését meghatározó tudóst adott. Itt szerezte meg ugyanabban az évben, 1957-ben, az egyetemi doktori, és a kandidátusi címet is. Az akadémiai doktori értekezését 1963-ban védte, „nagydoktorrá” vált. Ugyanebben az évben a kutatócsoport osztályvezetője, majd 1965-ben az egyetem címzetes egyetemi tanára lett.

1968-ban hagyta el Szegedet, és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE) egyetemi tanári, és tanszékvezetői kinevezést kapott. A KLTE rektorhelyettese volt 1982 és 1989 között. Az MTA levelező tagjává választották 1973-ban, majd rendes tag 1979-től. Az MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnöke 1989 és 1994 között.

Számos külföldi tudományos szervezet, mint pl. a Finn Tudományos Akadémia, a IUPAC tagja. Több magyar és külföldi tudományos folyóirat szerkesztő bizottságában dolgozott.

Fő kutatási területe az ún. fémkomplexek képződésének és átalakulásainak tanulmányozása volt. A területről szóló összefoglaló művét kiadták magyar és angol nyelven is. Munkásságát jellemzi a 250 tudományos cikk, és a 23 szabadalom. Számos tudományos és állami kitüntetést kapott.

Jelentős súlyú tudományos iskolát hozott létre Debrecenben, ahonnan számos tudós rajzott ki, többek közt Szegedre is. Ő maga is többször volt vendégprofesszor külföldön, Leedsben, illetve az USA-beli Princeton és Georgetown Egyetemen.

Először akkor volt szerencsém találkozni Vele, amikor elsős hallgatóként, 1976-ban meghallgathattam az előadását arról, hogy hogyan harcolt az áltudományok ellen, a konkrét ok, a mágneses vízlágyítás ipari üzemekben való terjedése volt. Mivel a sors úgy hozta, hogy az én érdeklődésem is a fémkomplexek felé fordult, ezért sok-sok éven keresztül találkoztunk, az évente megrendezett Komplexkémiai Kollokviumokon.

Később, amikor érdeklődött a fullerének előállítása iránt, számos mintáját vizsgáltam. Kiváló emberi kvalitásairól, a Szegeden dolgozó volt tanítványaitól hallott történetek tanúskodnak.

Példaként a számomra legkedvesebbet szeretném idézni, ami a család szeretetéről, és a humorérzékéről is tanúskodik. Éppen az USA-ban volt, amikor az első unokája megszületett. Az anekdota szerint a gyerekeinek a következő üzenetet írta: „ Az unokámat pedig nagyon gondosan neveljétek, mert elrontani csak nekem van jogom!”

Nem szakadt el szülőföldjétől sem. 2012-ig minden évben elküldte a postaköltségeket a művelődési háznak, hogy megkapja a SzőRegélő egy példányát. Nekem volt szerencsém eljuttatni neki Dr. Péter László küldeményét, a Szőreg történetéről szóló kötetet.

A Szegeden élő, és dolgozó volt tanítványai és tisztelői kérik, hogy emléktáblát helyezzünk el szülőházán, a Szerb utca 2. épületén. Remélem Önök is egyetértenek Velük!

Dr. Berkesi Ottó

Kapcsolódó anyagok

Borítókép: Dr. Beck Mihály. Forrás: librarius.hu