A Szegedi Tudományegyetem szenátusa október 10-i ünnepi ülésén díszdoktorrá avatta Szőreg jeles szülöttjét, Beck Mihály ny. egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia tagját.

Az idősebb szőregiek emlékezetében még élő Beck Dezső vegyeskereskedő fia, 1929. november 14-én született a Szerb utca elején álló mai gazdabolttal egybeépült lakásban. Elemi iskolai tanulmányait Szőregen végezte; bejáróként pedig a piarista gimnáziumot. Miután boltjukat, házukat elvették, beköltöztek Szegedre. A vegyipari középiskolában 1948-ban szerzett érettségit, az egyetemen 1952-ben vegyészoklevelet. Utána az egyetem szervetlen és analitikai kémiai tanszékének munkatársa lett. 1957-ben kandidátusi, 1963-ban doktori fokozatot szerzett. 1965-ben kapott egyetemi tanári kinevezést.

1968-ban lett a debreceni egyetem fizikai kémiai tanszékének tanszékvezető tanára. 1971-89 közt az egyetem rektorhelyettese, 1987-ben rektora volt. 1999. november 3-án a debreceni egyetem díszdoktorává választotta. 2000-től nyugalmazott tanára, emeritus professor-a.

A Magyar Tudományos Akadémia 1973-ban levelező, 1979-ben rendes tagjává választotta. 1976-85 között az Akadémia kémiai tudományok osztályának, 1990-95 közt a Tudományetikai Bizottság elnökeként tevékenykedett.

1984-től a finn, 1988-tól az olasz akadémia tagja. 1983-ban elnyerte a Csernyajev-emlékérmet; 1984-ben a MTESZ díját; 1985-ben Állami Díjat kapott; 1992-ben Szent-Györgyi Albert-díjat; 1994-ben Akadémiai Díjat; 1995-ben Hatvani-díjat és Pollányi Mihály-díjat; 1997-ben Bugát Pál-emlékérmet, 1999-ben az Arany János Közalapítvány nagydíját. 2004-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

Főbb könyvei: Komplex vegyületek kémiája (1960); Komplex egyensúlyok kémiája (1965). Ez utóbbi angolul is megjelent: Chemistry of complex equilibria (1970). Több mint háromszáz cikket írt. Szűkebb szakterületén kívül foglalkoztatja a tudománytörténet és tudományszociológia is. Két kiadást is megért a tudományellenes divatokkal szembeszálló könyve: Tudomány – álltudomány (1977, 1978). Műveinek addigi bibliográfiáját Gelencsér Judit állította össze (Debrecen, 1989).

Szőregi ismerősei gratulálnak újabb kitüntetéséhez, és hosszú életet, további termékeny éveket kívánnak az ünnepeltnek.

P.L.
Szőregélő, 2006. december