Az önkormányzat 800 ezer forintos gyorssegélyt ad Szőregnek

Jókora darabon leomlott a szőregi szerb templom mennyezetéről a freskókkal díszített vakolat. A kívülről fölújított templom belseje szomorú látványt nyújt: a düledező ikonosztázt ácskapcsok tartják.

A nőknek fönntartott templomrészben szakadt le a vakolat a szőregi görögkeleti szerb templomban. A freskókkal díszített, íves mennyezeten éktelenkedő, jókora folt mutatja az omlás helyét. A súlyos vakolatdarabok az ablak közelében, a falat szegélyező székek előtt csapódtak a padlóra. Szerencsére a baleset nem istentiszteleten történt, így senki sem sérült meg.

Vladiszávlyev Axentia, a szerb egyházközség tagja kíséretében léphettünk az 1785-ben befejezett, késő barokk stílusú, műemlék templomba, amelynek külsejét 1992-ben szépen rendbe hozták. Az épület korábban sokáig beázott, ezért tetőszerkezetét is fölújították, s barna műemlékpalával borították; a toronysisak és az ereszcsatornák vörösrézből készültek. A falakat alászigetelték, a külső vakolatot pedig „ortodox vörösre” és világos rózsaszínűre festették.

A belső munkákra viszont már nem jutott pénz. A vakolat sok helyütt repedezett (az oldalbejárat fölött bármikor leszakadhat egy félarasznyi darab), a freskók megkoptak, a megszürkült falfestésen látszik, hogy az 1912-es fölújítás óta nem jutott pénz a helyreállításra.

A fából faragott, aranyozással borított ikonosztáz egyik fele a templombelső, másik a szentély felé dől, ezért ácskapcsokkal erősítették a falhoz. A szentély ugyancsak repedésekkel erezett
mennyezetéből időről időre lepottyan egy-egy darab.

A háromszáz éves egyházközség ma már csupán mintegy negyven lelket számlál, s a hajdan adományokból épített templom belső fölújítására nincs pénzük. Az első számítások szerint az állagmegóvásra 2 millió, a teljes rekonstrukcióra mintegy 25 millió forint kellene.

A mennyezetomlás után az önkormányzattól kértek segítséget, s Botka László polgármester támogatásával, az egyházügyi alapból 800 ezer forintos gyorssegélyt küldenek a legsürgősebb munkák elvégzésére. A helyreállítás költségeinek fedezetét uniós pályázatokon szeretné megszerezni az egyházközség.

Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi vezetője lapunktól értesült a történtekről. Mint mondta, a hivatalnak anyagi támogatásra nincs lehetősége, de szakmai segítséget adnak a pályáztatás, tervezés és kivitelezés szakaszában. Hozzátette: a műemlékvédő szakemberek rövidesen fölmérik a szerb templomban esett kárt.

Nyilas Péter
Délmagyarország, 2003. június 21.